Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Σχολή Μηχανικών

Μαθαίνω για το ΕΛΜΕΠΑ
 
 
Η Σχολή Μηχανικών περιλαμβάνει τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Η έρευνα διεξάγεται σε ένα ευρύ πεδίο επιστημονικών κλάδων. Ενδεικτικά, αναφέρονται η νανοτεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτρονική, η φυσική πλάσματος και λέιζερ, η πληροφορική, η ρομποτική, η μηχανική ακριβείας, κατασκευαστικές τεχνολογίες και τα κυψελωτά δίκτυα.