Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Μέντορες

Η διοχέτευση πολύτιμων γνώσεων και εμπειριών και η ενημέρωση και καθοδήγηση νέων για την αγορά και τις απαιτήσεις της είναι δύσκολο να επιτύχει, χωρίς τη συμβολή εξειδικευμένων προσώπων. Όραμά μας είναι η δημιουργία σχέσεων υποστήριξης και ενημέρωσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων με άτομα τα οποία κατέχουν γνώσεις και εμπειρία στον εκάστοτε τομέα, δηλαδή η διασύνδεση των γνώσεων και της εμπειρίας των μεντόρων ως απάντηση σε προβληματισμούς των νέων φοιτητών και απόφοιτων. Ταυτόχρονα μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ενδυναμώνεται η σχέση μεταξύ του Πανεπιστημίου με την αγορά και την κοινωνία γενικότερα.

Η αποστολή του Mentoring είναι:

  • Η δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης σχέσεων mentoring
  • Η υποστήριξη της ποιότητας της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών
  • Η παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης κατά τη διάρκεια της σχέσης mentor – mentee

Σκοπός και στόχοι

Πρόκειται για μία σχέση συνεργασίας μεταξύ ενός έμπειρου επαγγελματία, με ένα νέο λιγότερο έμπειρο άνθρωπο, μέσω της οποίας γίνεται ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών, σε ένα συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης. Κύριος σκοπός είναι οι νέοι (φοιτητές & απόφοιτοι) που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα να εξελίξουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να καταφέρουν να αποσαφηνίσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς τους στόχους σχεδιάζοντας πιο συνειδητά τη σταδιοδρομία τους,. Αυτό θα γίνει μέσα από:

  • Την καλύτερη κατανόηση της αγοράς εργασίας
  • Την ενημέρωση για εταιρείες και οργανισμούς που απασχολούν άτομα αντίστοιχης ειδικότητας
  • Τη διερεύνηση του επαγγελματικού χώρου απασχόλησης του μέντορα
  • Τις ευκαιρίες απόκτησης εμπειρίας, κατάρτισης και δικτύωσης

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πρότυπο Μέντορα

10 Μαΐου 2022 Δοκιμαστικικός Χρήστης demo@example.gr 2310000000 Προφιλ θεσης: Ναι