Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών [2ο & 4ο Ε.Π.]

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (με έδρα τα Χανιά Κρήτης) προσφέρει ένα σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 5 ετών (10 εξάμηνα). Σε προχωρημένο εξάμηνο, το Τμήμα προσφέρει 4 κύκλους κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων:

  • Α’ Κύκλος – Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Αμυντικών Συστημάτων,
  • Β’ Κύκλος – Διαχείριση Πληροφορίας, Ευφυή Συστήματα και Αυτοματισμοί,
  • Γ’ Κύκλος – Ηλεκτρονική, Φωτονική και Νανοτεχνολογία,
  • Δ’ Κύκλος – Πληροφορική και Εφαρμογές,

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών διαθέτει σύγχρονες εκπαιδευτικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις, ενώ διακρίνεται για τις διεθνείς συνεργασίες του.

Video – Παρουσίαση Τμήματος

Δείτε λεπτομέρειες για το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο ακόλουθο, σύντομο video.

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πέραν του βασικού τίτλου σπουδών το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών διοργανώνει:

Αγορά Εργασίας

Σύμφωνα με τη μελέτη απορρόφησης πτυχιούχων του Τμήματος, η απορρόφηση των αποφοίτων του τμήματος ξεπερνά το 80%, ενώ δημοφιλείς εργοδότες των αποφοίτων είναι η Cosmote, η Intracom, η ΔΕΗ, οι ΑΝΕΚ Lines, κ.ά. Γενικότερα, η απορρόφηση από την αγορά εργασίας των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι εξαιρετική, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο ευρύτατο δίκτυο 220 συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων σε όλη τη χώρα, που προσλαμβάνουν φοιτητές μας καταρχήν στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης τους και στη συνέχεια σε υψηλότατο ποσοστό και μόνιμα.

Απόφοιτοι – Success Stories

Ενδεικτικά:

  • Δρ Ευάγγελος Πάλλης, Καθηγητής Ασύρματων Δικτύων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΛΜΕΠΑ
  • Δρ Κυπράκης Αριστείδης, Senior Lecturer in Power Systems, University of Edinburgh, UK
  • Δρ Καπετανάκης Θεόδωρος, Νέος Επιστήμονας στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ
  • Δρ Φραγκίσκος Πεντάρης, Στέλεχος Τράπεζας της Ελλάδος
  • Κατσιφαράκης Εμμανουήλ, Software Developer

Περισσότερα

Ιστότοπος Τμήματος: https://ee.hmu.gr

FB Τμήματος: https://www.facebook.com/ee.chania.hmu.gr/