Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας (ΓΔ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, λειτουργεί από το 1997 ως υποστηρικτικός μηχανισμός φοιτητών και πτυχιούχων σε θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Παράλληλα αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με άλλους φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, απ’ ΄όπου και ο χαρακτηρισμός του ως “Γέφυρα με την Αγορά Εργασίας”.

Με κύρια αποστολή του την προετοιμασία των φοιτητών και πτυχιούχων για τη μετάβαση τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κοινωνικό ιστό και τον κόσμο της αγοράς εργασίας, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως:

  • Υπηρεσίες εκπαιδευτικής/επαγγελματικής ενημέρωσης και πληροφόρησης
  • Υπηρεσίες επαγγελματικής ανάπτυξης, προσανατολισμού και συμβουλευτικής υποστήριξης για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους
  • Υπηρεσίες δικτύωσης και σύνδεσης με την αγορά εργασίας
  • Υπηρεσίες προβολής του έργου της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του πανεπιστημίου.