Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Βρείτε εκπαιδευτικό υλικό (αρχεία και παρουσιάσεις) σχετικά με:

 • Επιχειρηματικό Σχεδιασμό & Χρηματοδότηση εταιρείας – Τεχνοβλαστού
  • Business planning for a Spin Off
  • Ενίσχυση – Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων
 • Ικανότητες και Δεξιότητες για Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα
  • Entrepreneurial Skills
  • 5 Απαραίτητες (και όχι Αυτονόητες) Δεξιότητες Νέων Επιστημόνων στο Επιχειρείν
  • Αποτελέσματα έρευνας για τις ικανότητες των Επιχειρηματιών στον Τουρισμό
  • Παρουσίαση Επιχειρηματικής ιδέας: Μία σημαντική Δεξιότητα
 • Πρακτικές Καινοτόμου  Επιχειρηματικότητας: Startuppers μιλούν για τις εμπειρίες τους

Πατώντας εδώ!