Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου δημιουργεί ένα νέο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και φορέων.

Μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, οι ενδιαφερόμενες και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων:

  • Να δημοσιοποιούν θέσεις εργασίας / πρακτικής άσκησης που αφορούν απόφοιτους και φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ στις επιστήμες που το ίδρυμα θεραπεύει και όχι μόνο, καθώς και να αναζητούν υποψήφια στελέχη από το δίκτυο αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ.
  • Να συνεργαστούν με το ΕΛΜΕΠΑ στην αποτύπωση των επιχειρηματικών και οργανωτικών αναγκών τους, με έμφαση στις ανάγκες τους για στελέχη με συγκεκριμένο προφίλ και ικανότητες.
  • Να συνεργαστούν με το ΕΛΜΕΠΑ σε έρευνα αιχμής, σε ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Το ΓΔ μπορεί να αποτελέσει το πρώτο σημείο πληροφόρησης.
  • Να προβάλλουν δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας που συμβάλουν στην τοπική κοινωνία και οικονομία.
  • Να ενημερώνονται για τις ακαδημαϊκές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του ΕΛΜΕΠΑ και να βρίσκουν μέσα από αυτές ευκαιρίες συνεργασίας και διεύρυνσης.
  • Να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των προπτυχιακών / μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ, μέσω της συμμετοχής τους σε δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης όπως οι Ημέρες Καριέρας, το mentoring, κ.ά.
  • Να επωφεληθούν από το εκτενές δίκτυο συνεργασιών του ΕΛΜΕΠΑ.
  • Να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των υφιστάμενων στελεχών τους, μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης (π.χ. μεταπτυχιακά προγράμματα, δια βίου μάθηση) που προσφέρει το ΕΛΜΕΠΑ.
Για άλλες μορφές συνεργασίας πέραν των παρακάτω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο career@hmu.gr

Καταχώρηση Αγγελίας

Αναζήτηση Βιογραφικών

Mentoring

Ημέρες Καριέρας