Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Το πέρασμα από το λύκειο στο πανεπιστήμιο, η προσαρμογή και η ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, η λήψη του πτυχίου και τα πρώτα βήματα στον κόσμο εργασίας, αποτελούν σημαντικά μεταβατικά στάδια που ενέχουν πολλαπλές επιλογές και αποφάσεις και συνοδεύονται με ποικίλα συναισθήματα.

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής που έχουν ως σκοπό την υποστήριξη των φοιτητών κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στην ακαδημαϊκή τους πορεία, αξιοποιώντας τις ικανότητές τους. Ταυτόχρονα βοηθάει στο σχεδιασμό της επαγγελματικής πορείας τους και ειδικότερα στην ομαλή μετάβαση και ένταξη στην αγορά εργασίας.

Οι ειδικότεροι στόχοι της συμβουλευτικής προσδιορίζονται στη βάση σχετικών αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους,διαμορφώνοντας έτσι το πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας γύρω από θέματα που αφορούν κυρίως:

  • Στη διερεύνηση της επαγγελματικής προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων, των κινήτρων και των αξιών που σκιαγραφούν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ
  • Στον προσδιορισμό της μέχρι τώρα πορείας και στην ανεύρεση των εναλλακτικών μελλοντικών επιλογών μέσα από τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης
  • Στη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων τους για το επαγγελματικό τους μέλλον
  • Στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας,
  • Στον εντοπισμό και τη διαχείριση δυσκολιών και εμποδίων στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία
  • Στην αναζήτηση μεταπτυχιακών σπουδών, θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης, ερευνητικών θέσεων,υποτροφιών αλλά και Στην προετοιμασία για τη διεκδίκηση αυτών
  • Στην ενδυνάμωση των ενδιαφερομένων να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης εκπαιδευτικών/επαγγελματικών πηγών, κοινωνικής δικτύωσης, κινητικότητας αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρονται
  • Στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη δικτύωση τους με επαγγελματικούς φορείς
  • Στον προσδιορισμό του οράματος και των στόχων
Στο Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας  του ΕΛΜΕΠΑ παρέχεται ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη και διεξάγονται εργαστήρια συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, σεμινάρια και webinars καθώς και άλλες δράσεις και event. Λειτουργεί καθημερινά και υποδέχεται τους φοιτητές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα τηλέφωνα 2810 379335,36.

Η ατομική συμβουλευτική διενεργείται σε μία μόνο ή και περισσότερες συνεδρίες με τη μορφή ατομικών συναντήσεων. Πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου και κατόπιν σχετικής συνεννόησης (ραντεβού) και έχει διάρκεια 45 λεπτά. Η πρώτη συνάντηση καθορίζει το πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας, καθώς και τον αριθμό των επόμενων συναντήσεων. Μέσω της ατομικής συμβουλευτικής ο φοιτητής / απόφοιτος έχει τη δυνατότητα, είτε να λάβει γενικότερες πληροφορίες για θέματα που τον απασχολούν, είτε να διαμορφώσει και να ακολουθήσει ένα σχέδιο δράσης μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας, με επίκεντρο πάντα τον ίδιο και τις προσωπικές του ανάγκες.

Η ομαδική συμβουλευτική υλοποιείται με τη μορφή ομαδικών συναντήσεων. Στόχος  είναι η κάλυψη της θεματολογίας που η ίδια η ομάδα έχει θέσει, αξιοποιώντας εποικοδομητικά την αλληλεπίδραση των μελών και την ευεργετική επίδραση της συμμετοχής σε μια ομάδα. Μέσα από τις ολιγομελείς ομάδες, οι ενδιαφερόμενοι/ες αναπτύσσουν δεξιότητες για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους και εξασκούνται σε τεχνικές εύρεσης εργασίας, στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικών επιστολών, αυτοπεριγραφικών εκθέσεων και προετοιμάζονται για συνεντεύξεις σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.

Τα εργαστήρια σταδιοδρομίας εστιάζουν στην εκπαίδευση των φοιτητών και αποφοίτων προκειμένου οι τελευταίοι να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες και να μάθουν τεχνικές, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα μελλοντικά ζητήματα σταδιοδρομίας τους.  Οι φοιτητές εκπαιδεύονται κατάλληλα από τους συμβούλους για θέματα σχετιζόμενα με τη σταδιοδρομία τους όπως για παράδειγμα:  η γνώση και εξάσκηση σε τεχνικές αυτό παρουσίασης,  η εκπαίδευση στην κατάρτιση και δόμηση βιογραφικού σημειώματος,  οι δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης πλατφορμών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  η εκμάθηση μηχανισμών και μεθόδων αναζήτησης εργασίας και η εν γένει αναζήτηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των κατάλληλων πληροφοριών στη σύγχρονη και διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία της πληροφορίας.  Αν και τα εργαστήρια σταδιοδρομίας έχουν αρκετά χαρακτηριστικά παρόμοια με την ομαδική συμβουλευτική,  η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας τους είναι πολύ περισσότερο επιμορφωτικός- εκπαιδευτικός. Ακόμη τα εργαστήρια σε αντίθεση με τις ομαδικές δράσεις συμβουλευτικής δεν προγραμματίζονται σε αυστηρά οριοθετημένη χρονική βάση,  αλλά δύνανται να λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εναλλαγή Περιεχομένου

Στο πλαίσιο των υποστηρικτικών δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας περιλαμβάνεται και μια σειρά ημερίδων και εκδηλώσεων σταδιοδρομίας. Επιπλέον, Ημέρες Καριέρας και Ημέρες Γνωριμίας με τους πρωτοετείς φοιτητές, όπως και με τους υποψήφιους φοιτητές που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και με φορείς και σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.