Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος τους Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ΑΤΗΕΝΑ

 


Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος τους Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ΑΤΗΕΝΑ

http://www.athenaeuropeanuniversity.eu/

Η κοινοπραξία ATHENA με επικεφαλής το Politechico do Porto και με τη συμμετοχή του ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί μέρος των 41 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων – διαπανεπιστημιακές πανεπιστημιουπόλεις τις οποίες οι φοιτητές και οι ερευνητές θα μοιράζονται κοινά μαθήματα, κοινά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές – μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).‎ ‎‎Το έργο αυτό είναι μια διακρατική συμμαχία δίνοντας έμφαση στις ευρωπαϊκές αξίες, την ταυτότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.‎

‎‎Στο πλαίσιο του ATHENA, στις 20 Ιανουαρίου 2021, οι πρυτάνεις και οι πρόεδροι των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ‎‎κοινοπραξίας, του Politecnico do Porto (Πορτογαλία), του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Ελλάδα), του Πανεπιστημίου Siegen (Γερμανία), του Πανεπιστημίου του Maribor (Σλοβενία), του Πανεπιστημίου Niccolò Cusano (Ιταλία), του Πανεπιστημίου Οrléans (Γαλλία) και του Vilnious Tech (Λιθουανία),‎‎ επισημοποίησαν την κοινή τους στρατηγική.‎

‎Τα Πανεπιστήμια του Μέλλοντος‎

‎Το εκπαιδευτικό τοπίο σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλάζει. Στη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ το 2017, οι ηγέτες της ΕΕ περιέγραψαν ένα όραμα για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Στις αποφάσεις που πάρθηκαν τον  Δεκέμβριο του  2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν ορισμένες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών εταιρικών σχέσεων σε ολόκληρη την ΕΕ μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο  τη δημιουργία  περίπου είκοσι «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων»‎ έως το 2024.

Η έννοια των «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» αναπτύχθηκε υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους Ακαδημαϊκούς Οργανισμούς. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια περιλαμβάνουν διάφορους τύπους ΑΕΙ, όπως πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, πολυτεχνεία και πανεπιστήμια. Το έργο περιλαμβάνει πάνω από 280 ΑΕΙ από όλα τα κράτη μέλη που βρίσκονται, όχι μόνο στις πρωτεύουσες, αλλά και σε πιο απομακρυσμένες Ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Κάθε ‘Συμμαχία’ αποτελείται από επτά κατά μέσο όρο Ιδρύματα. Το έργο ATHENA, με επικεφαλής το Πολυτεχνείο του Πόρτο, στοχεύει στην αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων μιας διακρατικής, χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμου εκπαίδευσης, που θα ευθυγραμμίζεται μόνιμα με τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς, αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Έρευνας. ‎

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που καθορίζει “Την οικοδόμηση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέσω της ίδρυσης κοινοπραξιών ή ομοσπονδιών, από διαφορετικά κράτη μέλη, μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” – λέει ο José Carlos Quadrado, πρύτανης του Politecnico do Porto. Το γεγονός ότι είμαστε επικεφαλής αυτού του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία: «Γράφουμε το μέλλον», υπογραμμίζει – «δηλαδή τον τρόπο οργάνωσης των ΑΕΙ του μέλλοντος».‎

Η αποστολή του ΑΤΗΕΝΑ

‎Η δημιουργία μιας Διεθνούς ποιοτικής και καινοτόμου εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, που θα συνδέεται με τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς, ικανής να αντιμετωπίσει κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, υποστηρίζοντας τις Ευρωπαϊκές Ερευνητικές προτεραιότητες και εξασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα. ‎

‎Η αποστολή αυτή θα επιτευχθεί εστιάζοντας στις βασικές δραστηριότητες της κοινοπραξίας ΑΤΗΕΝΑ, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση νέων πρακτικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας.‎

‎ Η επιστολή δέσμευσης υπογραμμίζει τη συνεργασία των δραστηριοτήτων του ΑΤΗΕΝΑ με την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, την εφαρμογή των πρωτοβουλιών πολιτικής για το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας. Εξασφαλίζει ‎ανοικτή, διεπιστημονική και πολύ-επίπεδη συνεργασία μέσα στην κοινοπραξία «ΑΘΗΝΑ»,‎‎ στην ανταλλαγή και‎‎ ‎‎εδραίωση των ‎‎πανεπιστημιακών ανθρώπινων, φυσικών και πνευματικών πόρων‎‎ εξασφαλίζοντας μια κουλτούρα συνεργασίας για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών προς όφελος της κοινωνίας.‎‎ ‎‎ ‎

‎Πρόκειται για ένα τριετές έργο με συνολικό προϋπολογισμό άνω των € 6 εκατ. μέχρι το 2025. Η κοινοπραξία  ΑΤΗΕΝΑ αναμένεται να γίνει ένα Πανεπιστήμιο με επτά campuses – μια κοινοπραξία πανεπιστημίων, που επωφελείται από κοινούς στόχους, χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Η συνέργεια, η συνεργασία και το πνεύμα του κοινού καλού μέσα στο δίκτυο ATHENA  είναι η θεμελιώδης προσέγγισή μας για τη δημιουργία μιας εμβληματικής συμμαχίας, όπου νέες ιδέες και προηγμένες λύσεις για την κοινωνία γεννιούνται και καλλιεργούνται.‎

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: https://athenauni.eu/