Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Ψηφιακή Εργαλειοθήκη Φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ


Παρακάτω ακολουθεί λίστα* με βασικές, χρήσιμες διαδικτυακές πηγές που χρειάζεται να γνωρίζουν φοιτητές και φοιτήτριες, κατά την ένταξή τους στο ΕΛΜΕΠΑ.

Δικτυακοί Τόποι

 1. Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου: https://www.hmu.gr
 2. Βιβλιοθήκη ΕΛΜΕΠΑ: https://lib.hmu.gr
 3. Γραφείο Διασύνδεσης ΕΛΜΕΠΑ: https://career.hmu.gr
 4. Άλλες Υπηρεσίες ΕΛΜΕΠΑ: https://hmu.gr/paroches/
 5. Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΛΜΕΠA: https://hmu.gr/e-elmepa

Social Media

 1. Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 2. Γραφείου Διασύνδεσης ΕΛΜΕΠΑ

Βασικές Πλατφόρμες για τα Μαθήματα & Φοιτητική Ζωή

 1. Οδηγίες Πρόσβασης – Χάρτες
 2. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο: https://hmu.gr/akadimaiko-imerologio-2023-2024/
 3. Σύστημα Online Δηλώσεων Μαθημάτων, Μητρώου & Αιτήσεων: https://students.hmu.gr
 4. Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Eclass: https://eclass.hmu.gr
 5. Webmail Φοιτητών: https://webmail.edu.hmu.gr
 6. Απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου μέσω VPN (για φοιτητές): https://icsd.hmu.gr/node/254
 7. Δήλος365 – Πλατφόρμα του Microsoft Office: https://delos365.grnet.gr
 8. Google Apps for Education: https://icsd.hmu.gr/node/275
*Η λίστα ανανεώνεται ετησίως από το Γραφείο Διασύνδεσης