Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Υποτροφίες

Η διαρκώς εντονότερη αναζήτηση μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθίσταται ολοένα και πιο αναγκαία, καθώς η ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση είναι ιδιαίτερα εμφανής τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, ένας αυξανόμενος αριθμός φοιτητών αναζητά χρηματοδότηση για την κάλυψη του κόστους των σπουδών του καταφεύγοντας σε υποτροφίες.

Οι φορείς που παρέχουν υποτροφίες μπορούν να χωριστούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς, εθνικούς και διεθνείς συμπεριλαμβανομένων υπουργείων ξένων κυβερνήσεων και ιδιωτικών ιδρυμάτων.  Εκτός από τις υποτροφίες υπάρχουν και τα κληροδοτήματα, μία ιδιαίτερη κατηγορία υποτροφιών, η οποία στηρίζεται στη χρηματοδότηση από ιδιώτες, κυρίως σε φοιτητές που κατάγονται από την περιοχή τους.

Για τη χορήγηση των υποτροφιών και κληροδοτημάτων απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων αφορούν τις περισσότερες φορές το βαθμό πτυχίου, τις επιδόσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα, τη γνώση μιας ξένης γλώσσας, την οικονομική κατάσταση του φοιτητή ή και την καταγωγή από μία συγκεκριμένη περιοχή.

 Στις παρακάτω ιστοσελίδες μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ίδρυμα Κοινωνικών Υποτροφιών

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/upotrofies-gr

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

https://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130905_odigos_upotrofiwn.doc

European Funding Guide

https://www.european-funding-guide.eu/

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ΕΛΜΕΠΑ, μπορεί να σας βοηθήσει στην αναζήτηση υποτροφιών, κλείνοντας το  ραντεβού σας με Σύμβουλο Σταδιοδρομίας.

*Η λίστα Υποτροφιών βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Πρότυπο Υποτροφίας

Ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2022 Λήξη προβολής: 19 Ιουλίου 2024 Τοποθεσία: Εξωτερικό