Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών [2ο Ε.Π.]

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης) προσφέρει ένα ανανεωμένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 5 ετών (10 εξάμηνα). Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει τις παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

  1. Κατασκευαστική Κατεύθυνση
  2. Ενεργειακή Κατεύθυνση
  3. Κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών απονέμει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), δηλαδή με το πέρας των σπουδών τους στην 5ετία οι φοιτητές είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.

Τον Μάρτιο του 2023 ολοκληρώθηκε η Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η επιτροπή έκρινε και βαθμολόγησε το πρόγραμμα σπουδών με βάση δώδεκα, κοινές για όλα τα ελληνικά Πανεπιστήμια,  «αρχές – κριτήρια». Στις έντεκα από τις δώδεκα «αρχές – κριτήρια»,  η βαθμολόγηση η βαθμολόγηση του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών είναι η ανώτερη, δηλαδή  «Πλήρης συμμόρφωση». Σε μια από αυτές η βαθμολόγηση είναι η αμέσως επόμενη, δηλαδή «Ουσιαστική συμμόρφωση».

Video – Παρουσίαση Τμήματος

Δείτε λεπτομέρειες για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο ακόλουθο, σύντομο video.

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πέραν του βασικού τίτλου σπουδών το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών διοργανώνει:

Αγορά Εργασίας

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών είναι το μόνο Τμήμα με τη συγκεκριμένη ονομασία, που θεραπεύει το αμιγές αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, όχι μόνο στην Κρήτη μα σε ολόκληρη  τη Νότια Ελλάδα. Οι απόφοιτοί μας δύνανται να απασχοληθούν σε όλους τους παραγωγικούς τομείς:
α. Πρωτογενής τομέας: σχεδίαση, κατασκευή και παραγωγή συστημάτων γεωργίας και κτηνοτροφίες.
β. Δευτερογενής τομέας: τουριστικές υποδομές, κατασκευαστικός κλάδος (π.χ. εργολαβικά), παραγωγή ενέργειας κλπ
γ. Τριτογενής τομέας: υπηρεσίες, μελέτες, εμπόριο μηχανημάτων, εκπαίδευση και έρευνα, βιοϊατρική κλπ.

Το Τμήμα είναι σε τακτική επαφή με φορείς από όλους τους ανωτέρω τομείς και συχνά γίνεται αποδέκτης αιτημάτων επιχειρήσεων για απασχόληση φοιτητών είτε ως πρακτικά ασκούμενοι, είτε ως μόνιμοι εργαζόμενοι.

Απόφοιτοι – Success Stories

Ενδεικτικά:

  • Τζανάκης Ιάκωβος, Καθηγητής Oxford Brookes University.
  • Καψάλη Μαρίνα, Στέλεχος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
  • Φωτάς Γιάννης, Ιδιοκτήτης ιδιωτικής επιχείρησης στο Βόλο εγκατάστασης υδραυλικών συστημάτων
  • Καρτερολιώτης Δημήτρης, Ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Καλαμάτα εγκατάστασης Η/Μ συστημάτων θερμοκηπίων
  • Πολυγερινός Παναγιώτης. Πρώην Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Πρόσφατα εκλεγής στο Τμήμα μας.

Περισσότερα

Ιστότοπος Τμήματος: https://mech.hmu.gr/