Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Προκήρυξη Βραβείων Μεταπτυχιακών Πρώτου Και Δευτέρου Κύκλου Σπουδών «Αθανασίου Σωτηρούδα» Έτους 2024

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος είναι στην ευχάριστη θέση να προκηρύσσει για το έτος 2024,

το πρόγραμμα χορήγησης του Βραβείου «Αθανασίου Σωτηρούδα» σε μεταπτυχιακούς φοιτητές πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Θα χορηγηθεί ένα (1) βραβείο, ύψους 1.000,00 € (χιλίων ευρώ), για εκπόνηση έρευνας σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

§  Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων

§  Απεντομώσεις/Μυοκτονίες

Σε περίπτωση μη υποβολής προτάσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα θα αξιολογηθούν προτάσεις και στο γνωστικό αντικείμενο

          «Έντομα Υγειονομικής Σημασίας».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή doc/pdf)

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος (info@entsoc.gr),

με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως του ΔΣ της ΕΕΕ, (dperdikis@aua.gr και abarbetaki@yahoo.gr αντίστοιχα).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Μαΐου 2024.