Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόσκληση Συμμετοχής στον Μαραθώνιο Καινοτομίας (Hackathon) «Αρτέμης Σαϊτάκης»

Η Περιφέρεια Κρήτης και τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον Μαραθώνιο Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» (Hackathon), ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Γούρνες, Γούβες Ηρακλείου), στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Περιφέρειας Κρήτης «InnoDays 2022 – Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής» [innodays.gr].

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας διεξάγεται στη μνήμη του Αρτέμη Σαϊτάκη (1954-2021), ο οποίος για πολλά χρόνια διετέλεσε Διευθυντής του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (1997-2021), με ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη και ανάδειξή του ως μια θερμοκοιτίδα επιχειρηματικής δραστηριότητας για καινοτόμες, νεοφυείς επιχειρήσεις.

Στον Μαραθώνιο Καινοτομίας θα διαγωνιστούν ομάδες ενδιαφερόμενων (project teams), οι οποίες θα αναπτύξουν μια ιδέα σε θεματολογία σχετική με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτές αποτυπώνονται στη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027». Η θεματολογία του Μαραθώνιου Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» είναι από τον Τομέα της Βιώσιμης Αγροδιατροφής και πιο συγκεκριμένα το θέμα το οποίο οι ομάδες καλούνται να αναπτύξουν είναι:

Καινοτόμες ιδέες για την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στην παραγωγή και προώθηση του ελαιολάδου και του χαρουπιού της Κρήτης

Οι ιδέες των ομάδων θα παρουσιαστούν δια ζώσης σε Κριτική Επιτροπή, η οποία και θα τις βαθμολογήσει με συγκεκριμένα κριτήρια. Στις τρεις πρώτες ομάδες, θα απονεμηθούν τρία (3) χρηματικά βραβεία/ έπαθλα ως εξής:

  • Πρώτη Θέση: 2000€
  • Δεύτερη Θέση: 850€
  • Τρίτη Θέση: 400€

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μαραθώνιο Καινοτομίας μπορούν να αποτελούνται από δύο (2) έως και πέντε (5) άτομα. Δικαίωμα συμμετοχής στις ομάδες έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 ετών και άνω, ενώ οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) ενός ή περισσότερων ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων, στελέχη επιχειρήσεων ή κάθε ενδιαφερόμενο. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε μία (1) μόνο ομάδα. Οι ομάδες θα έχουν φυσική παρουσία στον χώρο διοργάνωσης του Μαραθωνίου Καινοτομίας και θα βοηθηθούν από ειδικούς (μέντορες) στην διαμόρφωση και παρουσίαση της ιδέας τους.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να μάθουν περισσότερα στη σελίδα του Φυτωρίου Ιδεών και να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2022 μέσω της ειδικής φόρμας συμμετοχής.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας αποτελεί δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του Έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» με φορέα υλοποίησης το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή Μάρκο Κουργιαντάκη.

Για τυχόν απορίες / διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της δράσης (mkourg@hmu.gr, 2810379766).