Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών

Μαθαίνω για το ΕΛΜΕΠΑ
 

Η Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών στοχεύει στην ποιοτική εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε καίριους κλάδους της Μουσικής Τεχνολογίας και της Ακουστικής.