Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

 
Μαθαίνω για το ΕΛΜΕΠΑ

 

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών είναι η μοναδική Πανεπιστημιακή Γεωπονική Σχολή στην Περιφέρεια Κρήτης. Η παρουσία της στον τομέα της Γεωπονίας, της Αγροδιατροφής, καθώς και της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, όσον αφορά την έρευνα και την εκπαίδευση είναι πολύ δυναμική!