Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Τμήμα Γεωπονίας [2ο & 3ο Ε.Π.]

Το Τμήμα Γεωπονίας (με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης) προσφέρει ένα ανανεωμένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 5 ετών (10 εξάμηνα). Από το 4ο έτος (7ο εξάμηνο) οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω τριων (3) κατευθύνσεων:

  • Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων,
  • Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών,
  • Οπωροκηπευτικών

Το Τμήμα Γεωπονίας είναι το μοναδικό τμήμα γεωπονίας στην Κρήτη και απονέμει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), δηλαδή με το πέρας των σπουδών τους στην 5ετία οι φοιτητές είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.

Video – Παρουσίαση Τμήματος

Δείτε λεπτομέρειες για το Τμήμα Γεωπονίας στο ακόλουθο, σύντομο video.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πέραν του βασικού τίτλου σπουδών το Τμήμα Γεωπονίας διοργανώνει:

Αγορά Εργασίας

Το Πτυχίο Γεωπόνου είναι ισοδύναμο με αυτό των υπολοίπων Γεωπονικών Ιδρυμάτων της Χώρας. Το Τμήμα Γεωπονίας απονέμει, με το πέρας των σπουδών, ενιαίο και αδιάσπαστο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4485/2017. Οδηγεί δε με ασφάλεια σε επαγγελματική αποκατάσταση. Καλύπτει ένα ευρύ πεδίο δράσης στον τομέα της Γεωπονίας, που επικεντρώνεται στην παραγωγή, διανομή και διαχείριση των γεωργικών προϊόντων, καθώς και στην έρευνα επί όλων των συναφών πεδίων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ μπορούν να εγγραφούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο & να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου.

Περισσότερα

Ιστότοπος Τμήματος: https://agro.hmu.gr