Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων   Αθήνα, στις 21 Φεβρουαρίου 2024 και Θεσσαλονίκη, στις 22 Φεβρουαρίου 2024.

53 Πανεπιστήμια θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών για να δώσουν απαντήσεις σε προσωπικά ερωτήματα αλλά και να προσφέρουν παρουσιάσεις για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως διαδικασίες αιτήσεων, χρηματοδότηση, υποτροφίες, GREAT scholarships κλπ

Δείτε: https://drive.google.com/file/d/1aT1iQYqS2czSW5oRpphK8VxkxFdyVw5v/view?usp=sharing