Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος σε θέματα λογιστικών-ελεγκτικών σπουδών

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λέκτορας yy@hmu.gr

Δοκιμαστικος Γιάννης

ΗΜΜΥ Καθηγητής dokimastikos@hmu.gr

Πρότυπο Ακαδημαϊκού Συμβούλου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ Λέκτορας none@example.com