Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος σε θέματα λογιστικών-ελεγκτικών σπουδών

 • Όνομα: Ιωάννης

  Επίθετο: Γιαννούλης

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

  Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Βαθμίδα: Λέκτορας

  Τομέας: Λογιστικής

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Τρίτη, τετάρτη και Πέμπτη 12-2

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2810 379 655

  Email: yy@hmu.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Χώρες Εξωτερικού: Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβγούργο και Αυστρία

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι