Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Ζήτηση σπουδαστή Γεωπονικής

Αναζήτηση σπουδαστή/σπουδάστριας για την κάλυψη θέσης πρακτικής άσκησης, με πιθανότητα μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας και μετά το πέρας της πρακτικής. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 25 23 02