Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Webinar on EFSA’s 2023 Traineeship call

Σας ενημερώνουμε ότι στις 5 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο από την EFSA, στο οποίο θα παρουσιασθεί το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του 2023 διάρκειας ενός έτους, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το χρονοδιάγραμμα, καθώς και πολύτιμες συμβουλές για τη συμπλήρωση της αίτησης και εμπειρίες από τρέχοντες και προηγούμενους εκπαιδευόμενους.
Η προθεσμία για εγγραφή στο σεμινάριο είναι ως τις 2 Μαΐου 2023 (12:00CEST). Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και ο σύνδεσμος θα διακινηθεί αφού κλείσουν οι εγγραφές. Το σεμινάριο θα μαγνητοσκοπηθεί και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της EFSA. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα Webinar on EFSA’s 2023 Traineeship call | EFSA (europa.eu). Παρακαλούμε όπως διακινήσετε την ενημέρωση εντός των οργανισμών που υπηρετείτε.

 

Με εκτίμηση Δανάη Παπαναστασίου