Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Θέσεις εργασίας για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

Η DS Smith, πολυεθνική εταιρεία, ηγέτης στην ελληνική αγορά συσκευασίας αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό βάρδιας (Απόφοιτο ΤΕΙ) για τα εργοστάσια της εταιρείας στην Αρχαία Κόρινθο, Θεσσαλονίκη και Ιεράπετρα (03 θέσεις)

Ο υποψήφιος που θα αναλάβει την θέση θα ανήκει στο τμήμα Ηλεκτρολογικής Συντήρησης τους εργοστασίου και θα έχει την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών σημείων των μηχανών, καθώς επίσης και όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Εργοστασίου.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού των παραγωγικών μονάδων
 • Συμμετέχει στις τακτικές συντηρήσεις, στην βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα για την επίλυση βλαβών κατά την παραγωγική διαδικασία

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Καλή γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ (θα προσμετράει θετικά).
 • 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση κλασικού αυτοματισμού, ρυθμιστών στροφών
 • Η γνώση προγραμματισμού PLC θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση, με προσήλωση στην ακρίβεια και λεπτομέρεια
 • Ομαδικό πνεύμα θέληση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας
 • Επιπρόσθετες παροχές
 • Δυνατότητες εξέλιξης

C:\Users\grppali\Desktop\image003.png