Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Σύνδεση με Αγορά Εργασίας

Η σύνδεση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τους παραγωγικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και εκπροσώπους εργοδοτών, επαγγελματικών οργανώσεων συλλόγων, κλπ σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο, αποτελεί κεντρικό άξονα των προσφερόμενων υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης.

Με απώτερο σκοπό την προετοιμασία και την διευκόλυνση των νέων επιστημόνων να μεταβούν στον κόσμο της εργασίας με αξιώσεις και εφόδια που τους καθιστούν όχι απλά απασχολήσιμους, μα και ανταγωνιστικούς στις διεκδικήσεις τους μέσα στο παγκοσμίως αβέβαιο, ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον το Γραφείο Διασύνδεσης:

  • Παρακολουθεί τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, γνωστοποιεί και διαχέει τα νέα δεδομένα μέσα από σχετικό έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό το οποίο συλλέγει,  φιλοξενεί άρθρα, δημοσιεύσεις ερευνών και επιστημονικών εργασιών στην ιστοσελίδα και τα social media
  • Αναπτύσσει συνεργασίες με τον επιχειρηματικό κόσμο και καθιερώνει επικοινωνία με επιχειρήσεις και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα γνωστοποιώντας το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ των πτυχιούχων, την ερευνητική δραστηριότητα και τα καινοτόμα προγράμματα σπουδών των Σχολών /Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ
  • Πληροφορεί Φοιτητές και Πτυχιούχους για Θέσεις Εργασίας του Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα μέσω της ιστοσελίδας και των social media
  • Διοργανώνει, συμμετέχει, προωθεί δράσεις δικτύωσης και γνωριμίας των πτυχιούχων με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, ημέρα καριέρας, job days, career fairs, ημέρα ενημέρωσης/info day για τις Σχολές/Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ
  • Διοργανώνει, συμμετέχει, προωθεί δράσεις και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της επιχειρηματικής κουλτούρας στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, υιοθετώντας την προοπτική της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πτυχιούχων, ως μια από τις εναλλακτικές λύσεις απορρόφησης τους στην αγορά εργασία
  • Υποστηρίζει το Θεσμό του Mentor & ενισχύει Προγράμματα Mentoring για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την ανάδειξη ικανοτήτων που συντελούν στην προετοιμασία φοιτητών και πτυχιούχων για την ανάληψη εργασιακών καθηκόντων, ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων.
  • Ενδυναμώνει και προετοιμάζει φοιτητές και πτυχιούχους για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας μέσα από τη διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και παρουσιάσεων σε θέματα στρατηγικής για την αναζήτηση θέσεων εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, αυτοπαρουσίασης σε επαγγελματική συνέντευξη, ενίσχυσης νέων δεξιοτήτων σταδιοδρομίας

Αναζήτηση Εργασίας / Πρακτικής Άσκησης