Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Συμβουλευτική

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν χαρακτήρα προσωποκεντρικό –φοιτητοκεντρικό.

Το πέρασμα από το λύκειο στο πανεπιστήμιο, η προσαρμογή και η ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, η λήψη του πτυχίου και τα πρώτα βήματα στον κόσμο εργασίας, αποτελούν σημαντικά μεταβατικά στάδια στην πορεία της φοίτησης ενέχουν πολλαπλές εκπαιδευτικές επιλογές και αποφάσεις και συνοδεύονται με ποικίλα συναισθήματα που σμιλεύουν την προσωπικότητα, τα όνειρα και τα σχέδια των νέων ανθρώπων που επιθυμούν να ενταχθούν και να σταδιοδρομήσουν στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης φιλοδοξεί να αποτελέσει Συνοδοιπόρο και Εμψυχωτή σε αυτή τη διαδρομή στον καθένα χωριστά, αλλά και σε όλους όσους αναζητήσουν τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και μετά την αποφοίτησή τους.

Σκοπός των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση των φοιτητών –προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδών- αλλά και των πτυχιούχων στις προκλήσεις που συναντούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους και την προετοιμασία τους για τον επαγγελματικό στίβο και την εργασιακή ζωή.

Οι επιμέρους στόχοι της συμβουλευτικής διαδικασίας τίθενται κατόπιν διατύπωσης σχετικών αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους και διαμορφώνουν το πλαίσιο της συμβουλευτικής μας παρέμβασης που συνήθως εστιάζει γύρω από θέματα που αφορούν

  • στη διερεύνηση της επαγγελματικής προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων, των κινήτρων και των φιλοδοξιών και σχηματίζουν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ που αποτελεί και αφετηρία της οποιαδήποτε μετέπειτα δράσης του ενδιαφερόμενου
  • στον εντοπισμό εκπαιδευτικών διαδρομών που οδηγούν σε εναλλακτικές λύσεις  και πλάνα καριέρας, προκειμένου να διευκολυνθούν στη λήψη των αποφάσεων τους για το επαγγελματικό τους μέλλον
  • στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, ώστε να είναι σε θέση να δεχτούν τη ρευστότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και να πορευτούν μέσα σε αυτήν ευέλικτα, ευπροσάρμοστα, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία ή συγκυρία, ενσωματώνοντας νέους ρόλους στην επαγγελματική τους ταυτότητα που διευρύνεται πια ολοένα και περισσότερο στην προσπάθεια τους να είναι χρήσιμοι, απασχολήσιμοι και ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.
  • στην προετοιμασία τους για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και στη διεκδίκηση θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης, ερευνητικών θέσεων, κλπ.
  • στην ενεργοποίηση και υποκίνηση κάθε ενδιαφερόμενου να αναπτύξει δεξιότητες αναζήτησης εκπαιδευτικών/επαγγελματικών πηγών, κοινωνικής δικτύωσης, κινητικότητας, διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που του προσφέρονται μέσα από έντυπο ή άλλο οπτικοακουστικό μέσο πληροφόρησης, διαδικτυακής πηγής, συμμετοχής σε δράσεις του γραφείου ή και άλλων δομών και εθελοντικών ομάδων εντός ή εκτός του πανεπιστημίου μας.

Ατομική Συμβουλευτική

Η ατομική συμβουλευτική συνάντηση, πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου και κατόπιν σχετικής συνεννόησης (ραντεβού) με τον εξειδικευμένο σύμβουλο σταδιοδρομίας. Η αρχική συμβουλευτική συνέντευξη – 45λεπτης διάρκειας- αναδεικνύει τη θεματική που αναπτυχθεί και προσδιορίζει το σκοπό της συμβουλευτικής παρέμβασης και συνολικό χρονικό πλαίσιο που θα πραγματοποιηθεί (βραχυπρόθεσμο, συνήθως μέχρι τέσσερις ή πέντε συναντήσεις,  με δυνατότητα φυσικά επαναπροσδιορισμού του πλαισίου ή ορισμό νέων συναντήσεων οποτεδήποτε υπάρξει αίτημα από τον ενδιαφερόμενο). Επίκεντρο της παρέμβασης μας οι εξατομικευμένες ανάγκες που εκφράζονται κατά την αλληλεπίδραση με το σύμβουλο, μέσα σε κλίμα αποδοχής, ενσυναίσθησης και φυσικά τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας.

Για να ζητήσετε το προσωπικό σας ραντεβού με σύμβουλο σταδιοδρομίας, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2810 379335 και συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ.

Ομαδική Συμβουλευτική

Η Ομαδική Συμβουλευτική παρέχεται με τη μορφή ομαδικών συναντήσεων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Με θεματολογία συγκεκριμένη και προσανατολισμένη στους εκφρασμένους μέχρι σήμερα προβληματισμούς των προσερχομένων στο χώρο του γραφείου και των γενικότερων σκοπών και επιδιώξεων που έχουν τεθεί, πραγματοποιούνται –ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο ακαδημαϊκό έτος- ομαδικές συμβουλευτικές «ανοικτού ή κλειστού τύπου» συναντήσεις.

Η διαφοροποίηση έγκειται στη μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος, τον αριθμό των συμμετεχόντων και το συνολικό αριθμό συναντήσεων της ομάδας.

Στις κλειστού τύπου συμβουλευτικές ομάδες, ο αριθμός των μελών είναι περιορισμένος (8 έως  12 άτομα) και διαπραγματεύονται ένα συγκεκριμένο θέμα πχ. “πως παίρνω αποφάσεις”, ή “διαχειρίζομαι το άγχος των εξετάσεων” κλπ. με την αξιοποίηση των δυναμικών στοιχείων των μελών της ομάδας, της βιωματικής μάθησης και των εκπαιδευτικών διεργασιών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Απαιτείται συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μελών σε έναν κύκλο ομαδικών συναντήσεων συνήθως 2ωρης διάρκειας. Ο κύκλος ολοκληρώνεται συνήθως σε τρείς ή τέσσερις ομαδικές συναντήσεις.+