Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) υλοποιεί ένα σύγχρονο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) πενταετούς διάρκειας. Σήμερα, στο Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ φοιτούν 631 φοιτητές ενώ έχουν ήδη δοθεί πολλά πτυχία βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην απόκτηση «Πτυχίου Γεωπονίας», το οποίο ισοδυναμεί με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master’s) που έχει αντιστοιχηθεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως όλα τα Διπλώματα Master’s πανευρωπαϊκά. Επίσης, το ΠΠΣ του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ πιστοποιήθηκε (Νοέμβριος 2022) ως Integrated Master’s από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με τον καλύτερο δυνατό χαρακτηρισμό «Πλήρη συμμόρφωση» (Fully Compliant) σύμφωνα με το Σχέδιο Έκθεσης Πιστοποίησης που λάβαμε πρόσφατα από την ΕΘΑΑΕ.

Κι όμως, οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ, όπως και άλλων 13 Τμημάτων σε 7 ελληνικά Πανεπιστήμια, δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου! Με το Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297) για πρώτη φορά καθορίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών από το από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής που αναφέρονται στο άρθρο 1 που παραπάνω Π.Δ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4262/2014.

Το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2019 και δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 41 του ν. 4262/2014. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του Τμήματος δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ και να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι απόφοιτοί μας στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων Γεωπόνου που δικαιωματικά θα έπρεπε να τους παρέχονται από τη συντεταγμένη Πολιτεία. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μείζονα θέματα επαγγελματικών ανισοτήτων και κοινωνικών αποκλεισμών και προφανώς, σοβαρά οικονομικά προβλήματα στους αποφοίτους του Τμήματος.

Επισημαίνεται ότι το ΓΕΩΤΕΕ, με σχετικό έγγραφο (ΑΠ 4238/26-06-2021), έχει εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη του ώστε να συμπεριληφθεί το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ στα Τμήματα των οποίων οι απόφοιτοι εγγράφονται στο ΓΕΩΤΕΕ και ασκούν το επάγγελμα του Γεωπόνου, ενώ επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων δεδομένου ότι έχει ήδη γίνει δέκτης αιτήσεων εγγραφής σε αυτό ως Μελών των Πτυχιούχων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που ιδρύθηκαν μεταγενέστερα της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας.

Με βάση τα παραπάνω, το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ζητά ομόφωνα  την άμεση, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις, ένταξη του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στα Τμήματα των οποίων οι απόφοιτοι εγγράφονται στο ΓΕΩΤΕΕ, ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να αποκτούν τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπει το Π.Δ. 344/2000.

 • Κατσαράκης ΝικόλαοςΠρύτανης
 • Δρακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής,
 • Μανιός Θρασύβουλος, Καθηγητής,
 • Φλώρος Χρήστος, Καθηγητής,
 • Ζαφειρόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής
 • Πατελάρου Ευριδίκη, Καθηγήτρια
 • Μιχαηλίδης Μύρων, Διευθυντής Ορχήστρας στην ιστορική Όπερα της Ερφούρτης
 • Ινιωτάκης Πέτρος, Στέλεχος, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης,
 • Παπαδεράκης Αντώνιος, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Εμπορίου και Κοινωνικής Οικονομίας,
 • Παπαδόπουλος Γεράσιμος, Διδάκτωρ Σεισμολόγος, πρώην Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
 • Χουρδάκης Γεώργιος, Στέλεχος της εταιρίας του Δημοσίου Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων