Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης συνεργασίας με την ΕΘΑΑΕ

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης – Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας στα ΑΕΙ» για πέντε θέσεις εξωτερικών συνεργατών.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 42907/27-05-2024
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΑΑΕ

Προς την ΕΘΑΑΕ

Αριστείδου 1 και Ευριπίδου 2

10559 Αθήνα

Ημερομηνία:

Παρακαλώ να εξετάσετε την αίτηση υποβολής πρότασης συνεργασίας με την ΕΘΑΑΕ στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης – Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας στα ΑΕΙ»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΕΠΩΝΥΜΟ:
 • ΟΝΟΜΑ:
 • ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
 • Τηλ. Επικοινωνίας:
 • E-mail:

Συμπληρωματικά σας ενημερώνω ότι διαθέτω όλα τα έγγραφα με τα οποία πιστοποιούνται οι γνώσεις, οι ικανότητες, καθώς και η εμπειρία μου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο βιογραφικό μου.

Συνημμένα:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα, σε μορφή EUROPASS
 2. Πρόταση (έως 500 λέξεις) για την υλοποίηση του έργου
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή και πιστοποιητικά αυτών
 5. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας και προϋπηρεσίας

Η πρόσκληση είναι, επίσης, διαθέσιμη, στην ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ: https://www.ethaae.gr/el/nea/prokyrikseis/397-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-ypovoli-protasis-synergasias-me-tin-ethaae