Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών

  Πόλη: Ηράκλειο

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Δια ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Ηλεκτρονική και αυτοματισμός

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3446/Β'/12.09.2019

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://hmu.gr/amsar/el/node/184

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΔΠΜΣ αποτελεί συνέχεια ενός από τα πρώτα και πλέον επιτυχημένα αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΙ Κρήτης (νυν ΕΛΜΕΠΑ), καθώς λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2012. Την άνοιξη του 2018 το Πρόγραμμα επικαιροποιήθηκε για να ανταποκριθεί ακόμα καλύτερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και εργασιακές συνθήκες (Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης: 2135/Β’/11.06.2018). Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20, το Πρόγραμμα συνεχίζει τη λειτουργία του υπό τη σκέπη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, βάσει της υπ’ αριθμ. 1483/Φ20/27.06.2019 Απόφασης της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ (Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης: 3446/Β’/12.09.2019).

  Το ΔΠΜΣ ¨Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής” λειτουργεί χωρίς δίδακτρα και παρέχεται αποκλειστικά ως Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση στην έδρα του ΔΠΜΣ, στο Ηράκλειο Κρήτης. Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα, όπου για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 8 συνολικά μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται, ως επί το πλείστον, κατά τις απογευματινές ώρες. Βάσει του κανονισμού σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρέχουν επικουρικό έργο στα Εργαστήρια των Τμημάτων που διοργανώνουν το ΔΠΜΣ.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΛΜΕΠΑ