Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Open Days 2023

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – OPEN DAYS 2023

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), διοργανώνει “δια ζώσης” τις «Ανοικτές Ημέρες Γνωριμίας» (OpenDays) από Δευτέρα 13 έως Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, στις Πανεπιστημιουπόλεις Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οι μαθητές και οι καθηγητές/συνοδοί θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια των Σχολών και των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές βιωματικές δραστηριότητες (επιδείξεις, πειράματα, ομαδικά δρώμενα και μαθήματα) που σχεδιάστηκαν ειδικά για αυτούς, από το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και εργαστηριακό προσωπικό του Πανεπιστημίου μας.

Στο πλαίσιο των “Open Days 2023” δίνεται η δυνατότητα προγραμματισμού εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών -κατά προτεραιότητα- Γ΄ & Β΄ τάξεων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής γίνεται από τις σχολικές μονάδες με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που ακολουθεί, μέχρι την Τετάρτη 08/03/2023.

Προς διευκόλυνση όλων, παρατίθενται:

 

    1. Πίνακας διαθεσιμότητας κάθε Τμήματος, ανά ημέρα. Οι ώρες επισκεψιμότητας είναι 09:00 – 13:00 για όλες τις μέρες.
    2. Πίνακας εργαστηριακών χώρων υποδοχής μαθητών και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που προσφέρονται από τα Τμήματα
    3. Δήλωση Συμμετοχής Σχολικών Μονάδων

Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μία τέτοια επίσκεψη, παρακαλούμε να επιλέξουν την επιθυμητή ημέρα από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα, για την περίοδο 13/3 με 24/3.

Αν υπάρχει ενδιαφέρον παρακολούθησης διαδικτυακής ομιλίας, παρακαλούμε να δηλωθεί στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας δήλωσης συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: α) ποιες είναι οι συγκεκριμένες ημέρες που τα Τμήματα δέχονται μαθητές και β) ότι οι ώρες 09:00 έως 13:00, αφιερώνονται στις δια-ζώσης επισκέψεις. Επομένως, ο προγραμματισμός τους θα γίνει κατόπιν πρότερης συνεννόησης.

Τέλος, υπό την αιγίδα των Γραφείων  Διασύνδεσης και Διεθνών Σχέσεων και τη συνεργασία Εθελοντών Φοιτητών, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης σύντομων ξεναγήσεων σε επιλεγμένους χώρους του κεντρικού campus του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Μαριάννα Αλογδιανάκη, Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, Υπεύθυνη Λειτουργίας Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ΕΛΜΕΠΑ, email: career@hmu.gr, τηλ. επικοινωνίας: 2810 379335,6.

 

Στο πλαίσιο της πράξης “Γραφείο Διασύνδεσης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου” το οποίο υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.