Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Οδηγός Συγγραφής Βιογραφικού Σημειώματος

Για τη συγγραφή του Βιογραφικού Σημειώματος σίγουρα έχετε ακούσει και διαβάσει πολλά… Να θυμάστε ότι το βιογραφικό σημείωμα είναι η πρώτη ευκαιρία που σας δίνεται να προβάλετε τις δεξιότητες και τις εμπειρίες σας σε έναν μελλοντικό εργοδότη. Αποτελεί την απεικόνιση της επαγγελματικής σας ταυτότητας και αποτυπώνει το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, την εργασιακή εμπειρία, τις δεξιότητες και τα υπόλοιπα επιτεύγματα σας. Στο βιογραφικό σημείωμα συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες πληροφορίες, με έναν ορισμένο τρόπο και σειρά, διευκολύνοντας έτσι τον υπεύθυνο επιλογής να εντοπίσει εύκολα τα πεδία που τον ενδιαφέρουν. Ακολουθεί η παρουσίαση των πληροφοριών που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα αλλά και tips και ώστε να μπορέσετε να τα αξιοποιήσετε δημιουργώντας το προσωπικό σας βιογραφικό.

Παρουσίαση πληροφοριών

1η ενότητα: Προσωπικά Στοιχεία

Στην πρώτη ενότητα συμπεριλάβετε απλά τα στοιχεία σας και συγκεκριμένα όσα είναι απαραίτητα για να έρθει κάποιος σε επικοινωνία μαζί σας. Κάποια από αυτά που παρατίθενται μπορείτε να τα χρησιμοποιήστε τα προαιρετικά και δεν χρειάζεται να τα αναφέρετε σε αιτήσεις για το εξωτερικό (βάσει πρόληψης και καταπολέμησης των διακρίσεων και εξασφάλισης της ισότητας στην εργασία).

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης (προαιρετικό)
 • Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος/η ή άγαμος/η, αριθμό παιδιών) (προαιρετικό)
 • Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό)
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
 • Επαγγελματική ηλεκτρονική ταυτότητα (LinkedIn URL)

2η ενότητα : Φωτογραφία

Αν σας ζητηθεί να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας  φωτογραφία… την  προσθέτετε! Αν όχι, τότε δεν είναι απαραίτητο, εκτός αν η θέση αφορά σε επικοινωνιακό πόστο όπου η έκθεση στο κοινό κι η εμφάνιση ίσως αποτελούν κριτήρια επιλογής. Προσοχή, η φωτογραφία πρέπει να έχει επαγγελματικό χαρακτήρα!

 3η ενότητα: Εκπαίδευση

Καταχωρήστε το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο, από το πιο πρόσφατο, αναγράφοντας το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τη σχολή, τον τίτλο του διπλώματος/πτυχίου/πιστοποιητικού. Επιπλέον, αναφέρετε το έτος εισαγωγής και αποφοίτησης. Σε περίπτωση που η αποφοίτηση σας απέχει πολύ από το έτος εισαγωγής, επιλέξτε να αναφέρετε μόνο αυτή. Έτσι, θα αποφύγετε σε ενδεχόμενη συνέντευξη, ερωτήσεις που αφορούν την αιτία καθυστέρησης λήψης του πτυχίου. Διατηρήστε, ωστόσο, την ίδια μορφή σε όλη την ενότητα . Επιλέξτε να αναφέρετε το βαθμό αποφοίτησης σας εφόσον είναι αξιόλογος (αποτελεί προσωπικό σας επίτευγμα!) και  παραλείψτε αναλυτικές λίστες των μαθημάτων σας (είναι μάλλον περιττές!).

Πού καταχωρείται όμως η εκπαίδευση στο βιογραφικό; Ανάμεσα στα προσωπικά στοιχεία και την επαγγελματική εμπειρία, ή μετά από αυτήν; Το μυστικό είναι …. Αναλόγως με το εύρος της εμπειρίας σας. «Ποιο είναι το δυνατό σας σημείο;». Το οποίο σημαίνει, αν έχετε μόλις ξεκινήσει την επαγγελματική σας πορεία με μια πρακτική άσκηση, ο άσσος στο μανίκι σας είναι οι ακαδημαϊκές σας σπουδές. Αν, όμως, έχετε περισσότερα από 2-3 έτη εμπειρίας, τότε τοποθετήστε σε προτεραιότητα την επαγγελματική σας εμπειρία και κατόπιν την εκπαίδευση.

 4η ενότητα: Επαγγελματική Εμπειρία

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να συμπεριλάβετε κάθε είδους εργασία (μισθωτή, συμβάσεις έργου, εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση, εθελοντική) Ακολουθήστε την παρακάτω απλή και δομημένη «σειρά» ξεκινώντας από την τρέχουσα εργασία σας προς την παλαιότερη και προσθέτοντας: 1. Την ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε εργασιακής θέσης (μήνας/ έτος: 00/0000) 2. Την εταιρεία 3. Τον επίσημο τίτλο της θέσης σας 4. Τις βασικές αρμοδιότητες/ καθήκοντα επιγραμματικά (όχι περιγραφικά), συμπεριλαμβάνοντας λέξεις-κλειδιά που α) εντοπίσατε στην αγγελία και β) λογικά θα προσέλκυαν τα στελέχη επιλογής προσωπικού ή τον εργοδότη. 5. Προαιρετικά πιθανά επιτεύγματά σας στη συγκεκριμένη θέση

 5η ενότητα: Γνώση Ξένων Γλωσσών.

Αναφέρετε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε, σε τι επίπεδο ή/και το αντίστοιχο πτυχίο που διαθέτετε, ξεκινώντας από την ξένη γλώσσα που γνωρίζετε καλύτερα. Για παράδειγμα: Αγγλικά: Καλή γνώση (Β2), Πτυχίο: First Certificate in English, University of Cambridge

6η ενότητα: Επιμορφώσεις/ Σεμινάρια

Αναφέρετε τα σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει, τις επιμορφώσεις, τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Αν έχετε παρακολουθήσει πολλά, επιλέξτε εκείνα που σχετίζονται με τη θέση εργασίας που στοχεύετε και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Αποφύγετε τα μικρής διάρκειας (π.χ 5 ώρες) και εκείνα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο ολοκλήρωσης ακαδημαϊκών μαθημάτων (εκτός κι αν τα θεωρείτε ιδιαίτερα αναγκαία για τη θέση εργασίας). Συνήθως, αναφέρονται με την εξής σειρά: Τίτλος, , Φορέας Υλοποίησης, διάρκεια σε ώρες, τόπος, έτος.

7η ενότητα: Ψηφιακές Δεξιότητες:

Αναφέρετε τις γνώσεις σας που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικά διαχείρισης πλατφόρμες που γνωρίζετε να χειρίζεστε, γλώσσες προγραμματισμού, προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων ή την όποια εξοικείωσή σας με το διαδίκτυο

8η ενότητα: Άλλες δεξιότητες

Αναφέρετε τις επαγγελματικές δεξιότητες που έχετε (και πιθανόν καλλιεργήσατε μέσα από την εργασιακή σας πορεία) και οι οποίες απαιτούνται για τη θέση εργασίας που στοχεύετε.  Μην καταγράψετε δεξιότητες που απλά βρήκατε σε κάποια αναζήτηση στο GOOGLE, αλλά εκείνες που μπορείτε να τεκμηριώσετε ότι διαθέτετε δίνοντας σαφή παραδείγματα.

9η ενότητα: Ενδιαφέροντα

Σίγουρα θα αναρωτιέστε για το λόγο ύπαρξης τους μέσα στο βιογραφικό. Κι όμως, τα ενδιαφέρονται είναι χρήσιμο να αναφέρονται καθώς  επηρέαζαν την κρίση του εκείνου που αξιολογεί το βιογραφικό, αφού μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την ιδιοσυγκρασία, το χαρακτήρα αλλά και τη διαθεσιμότητα του υποψηφίου.

10η ενότητα: Συστάσεις (προαιρετικό)

Στην τελευταία ενότητα του βιογραφικού μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία εκείνων, με τους οποίου μπορεί κάποιος να έρθει σε επικοινωνία ώστε να ζητήσει πληροφορίες για να επιβεβαιώσει τα συμπεράσματα της αξιολόγησής του. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε τη φράση «Συστάσεις διαθέσιμες, εφόσον ζητηθούν», αρκεί να είστε σε θέση να τις δώσετε όταν σας ζητηθούν.

Tips για ένα καλό βιογραφικό!

Tο βιογραφικό σας είναι ΕΤΟΙΜΟ!!!!!

Ωστόσο, μπορείτε όμως να επιστήσετε την προσοχή σας σε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

 1. Χρειάζεστε ένα «καθαρό», ευπαρουσίαστο αλλά και λιτό σε γραφή βιογραφικό. Εξ ου και χρησιμοποιούνται bullets, κι όχι περιγραφές. Το βιογραφικό πρέπει να είναι πληκτρολογημένο σε Η/Υ  (ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ και τα ορθογραφικά λάθη απαγορεύονται!).
 2. Προσαρμόστε το βιογραφικό σας σημείωμα, έτσι ώστε να ανταποκριθείτε καλύτερα στις απαιτήσεις της αγγελίας ή της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε.
 3. Υπάρχουν διάφορες φόρμες στο διαδίκτυο που μπορείτε να αξιοποιήσετε. Ωστόσο αποφύγετε τις πολύπλοκες αφού στόχος σα είναι να μπορεί κάποιος να εντοπίζει άμεσα τα σημεία που τον ενδιαφέρουν κι όχι να χάνεται στις πληροφορίες και στα μοτίβα.
 4. Δομήστε και οργανώστε τις πληροφορίες σε λογική σειρά και σε ενότητες, διευκολύνοντας τον αναγνώστη να εντοπίσει τα σημεία που τον ενδιαφέρουν. Οι πληροφορίες θα πρέπει να περιγράφονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη.
 5. Όλα τα στοιχεία που αναφέρετε πρέπει να είναι αληθή, ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο να νιώσετε αμήχανα στη συνέντευξη αλλά και να μπορέσετε να υποστηρίξετε τις απαντήσεις που δίνετε  σε κάθε ερώτηση που σχετίζεται με τα αναγραφόμενα.
 6. Ζητήστε από κάποιον δικό σας άνθρωπο να δει το βιογραφικό σας πριν το στείλετε. Να είστε δεκτικοί στην κριτική (ίσως με τον ίδιο τρόπο να σκέφτεται και ο υποψήφιος εργοδότης)
 7. Η έκταση του βιογραφικού σας δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 2 σελίδες.
 8. Προετοιμάστε το βιογραφικό σας ανάλογα με τη γλώσσα που είναι γραμμένη η αγγελία
 9. Στα αρχεία που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε υποδείγματα βιογραφικών σημειωμάτων. Παρακαλούμε να τα χρησιμοποιήσετε ως παραδείγματα και όχι ως πρότυπα.

1.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

3.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EUROPASS

Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο έγγραφο Europass είναι το ομώνυμο υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος. Το βιογραφικό σημείωμα Europass αποτελεί το κεντρικό έγγραφο του φακέλου ενός πολίτη που μετακινείται για εκπαίδευση ή εργασία. Η χρήση του είναι προαιρετική, ωστόσο προτείνεται, καθώς βοηθά τον υποψήφιο να παρουσιάσει με συστηματικό και διεθνώς συγκρίσιμο τρόπο τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητές του, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τον αποδέκτη σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης να κατανοήσει τα προσόντα του υποψηφίου. Άλλο πλεονέκτημά του αποτελεί η ανάδειξη όχι μόνο των τεχνικών δεξιοτήτων αλλά και των κοινωνικών, οργανωτικών, καλλιτεχνικών, όχι μόνο της τυπικής μάθησης, όπως είναι οι σπουδές, αλλά και της άτυπης, εκείνης που προέρχεται από δραστηριότητες όπως η εθελοντική δράση και οι ασχολίες ελεύθερου χρόνου.

Στη διεύθυνση  https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=el μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες και παραδείγματα συμπληρωμένων βιογραφικών αλλά και να δημιουργήσετε το δικό σας διαδικτυακά.

Ακολουθεί ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος europass

3.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EUROPASS.

Σε κάθε περίπτωση το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. μπορεί να σας υποστηρίξει στη σύνταξη του Βιογραφικού σας Σημειώματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και κλείστε άμεσα το ραντεβού σας! https://career.hmu.gr