Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

RuralIncubators: Πρόγραμμα του ImpactHubAthens για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσα από την επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια