Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Τμήμα Νοσηλευτικής [3ο Ε.Π.]

Το Τμήμα Νοσηλευτικής (με έδρα το Ηράκλειο) έχει αποστολή την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με στόχο την προετοιμασία νοσηλευτών που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της νοσηλευτικής και θα παρέχουν εξατομικευμένη φροντίδα, διαθέτοντας ευρύ πεδίο επιστημονικών γνώσεων προσαρμοσμένων στα εκάστοτε νέα δεδομένα, εμπειρία εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης σε πραγματικές συνθήκες, ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και αξιοποίηση των επιστημονικών συμπερασμάτων στην κλινική πράξη, και ικανότητα διάχυσης της γνώσης στο ευρύ κοινό, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να υλοποιηθεί σε τέσσερα ακαδημαϊκά έτη, και περιλαμβάνει συνολικά 49 μαθήματα, εκ των οποίων τα 44 είναι υποχρεωτικά και τα 5 επιλογής. Εναλλακτικά, κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει 4 μαθήματα επιλογής και εκπόνηση ερευνητικής εργασίας. Το Τμήμα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Video – Παρουσίαση Τμήματος

Δείτε λεπτομέρειες για το Τμήμα Νοσηλευτικής στο ακόλουθο, σύντομο video.

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής υποστηρίζει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών, με γενικό τίτλο “ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ“.

Επιπλέον το Τμήμα διαθέτει και πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

Αγορά Εργασίας

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη Νοσηλευτικών μονάδων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα Υγείας, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας. Οι τομείς απασχόλησης των Νοσηλευτών -τριών στη χώρα μας είναι η Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, η Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας-Περίθαλψη, η Εκπαίδευση, οι Ιδιωτικοί φορείς Υγείας,οι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις.

Ο Νοσηλευτής αποτελεί τον κύριο και πρωταρχικό υπεύθυνο επιστήμονα στη λειτουργία και οργάνωση της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας-Περίθαλψης και της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπευτική παρέμβαση με σκοπό την αποκατάσταση της υγείας του ατόμου που έχει ήδη νοσήσει, αλλά επεκτείνεται κυρίως στις παρεμβάσεις εκείνες που έχουν σκοπό τη διατήρηση & προαγωγή της Υγείας.

Απόφοιτοι – Success Stories

Ενδεικτικά:

  • Κλεισιάρης Χρήστος, Αναπληρωτής καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ
  • Κωνσταντινίδης Θεοχάρης, Επίκουρος καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ
  • Παπαδάκη Ευαγγελία, Προϊσταμένη Τεχνητού Νεφρού Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου
  • Μανιάτη Αναστασία, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Περισσότερα

Ιστότοπος Τμήματος: https://nurs.hmu.gr