Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας [1ο Ε.Π.]

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (με έδρα το Ηράκλειο) προσφέρει ένα ανανεωμένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 4 ετών (8 εξάμηνα) που αποσκοπεί στην εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, για να στελεχώσουν κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας.

Η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως και σε άλλες επιστήμες που έχουν ως άμεσο αντικείμενο τον άνθρωπο, απαιτεί εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών σε πραγματικές κοινωνικές συνθήκες, φέρνοντάς τους σε συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση με τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες, την κοινότητα.

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας έχει Ευρωπαϊκό προσανατολισμό, μέσω των ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και εκπαιδευτικών αλλά και μέσω συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με Ευρωπαίους εταίρους.

Video – Παρουσίαση Τμήματος

Δείτε λεπτομέρειες για το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο ακόλουθο, σύντομο video.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας διοργανώνει ή συνδιοργανώνει σε συνεργασία με άλλα Τμήματα ή Πανεπιστήμια τα παρακάτω τρία (3) Μεταπτυχιακά Προγράμματα

§  «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης»  

§  «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης»

§  «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία»

 
Μπορείτε να ενημερωθείτε για την έναρξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία από την ιστοσελίδα μας ή την κεντρική σελίδα του ΕΛΜΕΠΑ

Αγορά Εργασίας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση και ενδεικτικά εργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, σε Μ.Κ.Ο ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε: 1.Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, προγράμματα Παιδικής Προστασίας, προγράμματα για ηλικιωμένα, ανάπηρα άτομα, 2.Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας ή/και Ψυχικής Υγείας, 3.Τομείς εκπαίδευσης (Μονάδες Ειδικής Αγωγής ή Σχολεία), 4.Κοινωνικές Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων ή Φυλακών, 5.Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κοινωνικές Υπηρεσίες), 6.Κοινωνική Ασφάλιση, 7.Επαγγελματικό Προσανατολισμό (υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κ.α), 8.Μονάδες Απεξάρτησης, 9.Συμβουλευτικά Κέντρα, 10.Υπηρεσίες για Μετανάστες –Πρόσφυγες, 11.MKO.

Δείτε τα σχετικά αρχεία για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Άσκηση Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (ΠΔ 23 ΦΕΚ 6 30-1-1992)
Επαγγελματικά δικαιώματατα (ΠΔ 50 ΦΕΚ 23 26-1-1989)

Περισσότερα

Ιστότοπος Τμήματος: https://sw.hmu.gr