Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής [4ο Ε.Π.]

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης) προσφέρει Πρόγραμμα Σπουδών που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες κριτικής προσέγγισης τόσο της Λογιστικής όσο και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης με την υποστήριξη των συναφών τους κλάδων, όπως τα Οικονομικά, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Νομικά και η Πληροφορική.

Στόχος του Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Video – Παρουσίαση Τμήματος

Δείτε λεπτομέρειες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο ακόλουθο, σύντομο video.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πέραν του βασικού τίτλου σπουδών το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διοργανώνει:

Αγορά Εργασίας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος και του παρέχεται η δυνατότητα να απασχοληθεί στον ιδιωτικό και στον δημόσιο Τομέα ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ως αυτοαπασχολούμενος Λογιστής, σε οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων, σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, ως στέλεχος με ειδίκευση σε κοστολόγηση αγορών, προμηθειών η υπηρεσιών, ως εσωτερικός ή εξωτερικός ελεγκτής επιχειρήσεων, ως χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός Σύμβουλος  κ.τ.λ.

Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση.

Απόφοιτοι – Success Stories

Ενδεικτικά:

  • Σαριδάκης Γεώργιος, Professor of Entrepreneurship and Small Business, Director of Strategy and International Business Group Kent Business School, UK
  • Γαγάνης Χρυσοβαλάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περισσότερα

Ιστότοπος Τμήματος: https://accfin.hmu.gr