Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας [4ο Ε.Π.]

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης) είναι ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό και ανταγωνιστικό τμήμα, δομημένο πάνω στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, που συνδυάζει τη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών, μάρκετινγκ και τις οργανωσιακές σπουδές.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, έχει τρεις κατευθύνσεις:

    • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
    • Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής και
    • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία,

προσφέροντας σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που δεν υπάρχουν στα προγράμματα σπουδών σε άλλο ΑΕΙ στην Κρήτη.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος πιστοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2022 από την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης). 

Η έκθεση πιστοποίησης αποδίδει στο Τμήμα το χαρακτηρισμό «Άριστα» σε έξι κατηγορίες της πιστοποίησης  ανάμεσα στις οποίες είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, Σκοπιμότητα και Βιωσιμότητα της Ακαδημαϊκής Μονάδας, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος,  και η φοιτητοκεντρική  προσέγγιση στη μάθηση,  τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των φοιτητών.

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια με επιστημονικά αντικείμενα συναφή με τις  τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος. Επίσης, το Τμήμα ΔΕΤ  είναι δεύτερο στην Ελλάδα σε ερευνητικές επιδόσεις ανάμεσα στα 34 Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης της Περιφέρειας. 

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι από τα ελάχιστα τμήματα Πανεπιστημίων που πραγματοποιεί  Διαδραστική Διαδικτυακή Ενημέρωση σε Υποψηφίους Πανελληνίων Εξετάσεων και διαθέτει σύγχρονη εφαρμογή κινητού και τρισδιάστατη εικονική περιήγηση στις εγκαταστάσεις του ανεπτυγμένες αποκλειστικά από φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος.

Video – Παρουσίαση Τμήματος

Δείτε λεπτομέρειες για το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο ακόλουθο, σύντομο video.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας διαθέτει δωρεάν αυτοδύναμο Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θέμα  «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» από το Σεπτέμβριο του 2021 που κατατάσσεται ανάμεσα στα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στη Κρήτη. Αποτελεί το μοναδικό ΠΜΣ του Νομού Λασιθίου και ένα από τα ελάχιστα δωρεάν στην  Ελλάδα στο πιο σύγχρονο αντικείμενο της Διοίκησης, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.
Από το Σεπτέμβριο του 2022 στο Τμήμα θα λειτουργεί και δεύτερο ΠΜΣ, Διιδρυματικό μεταπτυχιακό  με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου με θέμα «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία». Επίσης, στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών από το 2019.

Αγορά Εργασίας

Το Τμήμα μας έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και έχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών με το Τμήμα ΔΕΤ του Ο.Π.Α. (ΑΣΟΕΕ) και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο (N. 2515/1997)  και συμμετέχουν στο προσοντολόγιο δημοσίου (ΑΣΕΠ) στο κλάδο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης το 99% των αποφοίτων μας εργάζονται, με 3 στους 4 να εργάζονται στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Οι απόφοιτοι λόγω της γενικής κατεύθυνσης του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως ξενοδοχειακές μονάδες, τράπεζες, οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία κτλ. και σε διαφορετικές θέσεις στις επιχειρήσεις όπως στην διοίκηση, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, διαχείριση προσωπικού, υπεύθυνοι πωλήσεων, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων κτλ.

Ιστότοπος Τμήματος: https://mst.hmu.gr/

Υποψήφιοι Φοιτητές: https://mst.hmu.gr/tmima/ypopshphioi-phoithtes/

Youtube Τμήματος: https://www.youtube.com/channel/UCapUQKQVrP2p4_ijj_OxvNg

Instagram Τμήματος: https://www.instagram.com/hmu_agiosnikolaos/

Facebook Τμήματος: https://www.facebook.com/hmu.mst/