Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού [4ο Ε.Π.]

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης) προσφέρει ένα ανανεωμένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 4 ετών (8 εξάμηνα). Από το 3ο έτος (5ο εξάμηνο) οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω δύο (2) προχωρημένων κατευθύνσεων:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ)
  • Διοίκηση Τουρισμού (ΔΤ)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού είναι το μοναδικό τμήμα στην Κρήτη που προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση στον τουρισμό.

Δείτε συνεργασίες και εκπαιδευτικές / αναπτυξιακές δράσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Newsletter του Τμήματος.

Video – Παρουσίαση Τμήματος

Δείτε λεπτομέρειες για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο ακόλουθο, σύντομο video.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πέραν του βασικού τίτλου σπουδών το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού διοργανώνει:

Αγορά Εργασίας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως στελέχη διοίκησης σε οποιαδήποτε επιχείρηση και δημόσιο οργανισμό, ανεξαρτήτως κλάδου. Σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107 Α 9-5-2013, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν επίσης δικαίωμα να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ τάξης, και κατά συνέπεια να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.

Απόφοιτοι – Success Stories

Ενδεικτικά:

  • Τσαγκαράκης Γιώργος, Area Manager στην Aegean Airlines

  • Πενθερουδάκης Χρήστος, CEO της εταιρείας Happy Days AE

  • Εσθήρ Πιτσούλη, Contracting Manager στην εταιρεία Jet2 Holidays

  • Αρετάκης Κων/νος, Front Office Manager – Alexander Hotel (5*)

Περισσότερα

Ιστότοπος Τμήματος: https://bat.hmu.gr/

FB Τμήματος: www.facebook.com/bat.hmu