Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Ενημερωτικό Υλικό για Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων – ΟΠΣ 5076666

Αξιότιμοι/ες  κύριοι/κυρίες,

σας ενημερώνουμε ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως Δικαιούχος ανέλαβε την υλοποίηση της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5076666 και τίτλο “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας”. 

Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 1840 νέων ανέργων, πτυχιούχων από σχολές και τμήματα γεωτεχνικής κατεύθυνσης από όλη την Ελλάδα, όπως γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι και άλλες συναφείς γεωτεχνικές ειδικότητες, έως 29 ετών, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο τους και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές  πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

Κεντρικός στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης ειδικών γνώσεων, για τους ανέργους πτυχιούχους  γεωτεχνικούς, ώστε να καλυφθούν με επάρκεια, ποιότητα και αποδοτικότητα οι υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας. Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι θα ανέρχεται στα 2.075 ευρώ.

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν στο πρόγραμμα τα εξής αντικείμενα κατάρτισης:

 1. 1.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 2. 2.      ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 3. 3.      ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
 4. 4.      ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
 5. 5.      ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
 6. 6.      ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ
 7. 7.      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 8. 8.      ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ.
 9. 9.      ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
 10. 10.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 11. 11.  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΝ 625/2017) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΩΣ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

Για τους παραπάνω λόγους απευθυνόμαστε στο γραφείο διασύνδεσης σας ώστε να σας γνωστοποιήσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τα οφέλη του προς τους αποφοίτους των γεωτεχνικών ειδικοτήτων, ώστε να τους ενημερώσετε με την σειρά σας, καθότι αυτοί κατά κανόνα πληρούν τα βασικά κριτήρια ένταξης τους στο πρόγραμμα αμέσως μετά την ορκωμοσία και την λήψη του πτυχίου τους.

Για το σκοπό αυτό σας αποστέλλουμε τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε έντυπη μορφή την ενημερωτική αφίσα και το φυλλάδιο του προγράμματος το οποίο μπορείτε να διανείμετε, με όποιο τρόπο κρίνετε σκόπιμο, μέσω των γραμματειών των γεωτεχνικών σχολών, στις ίδιες τις σχολές, στις τελετές ορκωμοσίας κλπ..

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ηλεκτρονική αίτηση μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του έργου https://geotee-apko7.gr/ ή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. www.geotee.gr .

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.