Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

«ΕΛΜΕΠΑ: Νέα ακαδημαϊκή χρονιά με αναβαθμισμένες υπηρεσίες»

Ηράκλειο 13-10-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

«ΕΛΜΕΠΑ: Νέα ακαδημαϊκή χρονιά με αναβαθμισμένες υπηρεσίες»

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εξελίσσεται και καινοτομεί προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες.

Το ΕΛΜΕΠΑ με ιδιαίτερη χαρά υποδέχεται τους παλιούς και νέους φοιτητές του και συγχαίρει τους πρωτοετείς για την επιτυχία τους.

Το ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί ένα Πανεπιστήμιο με έντονη διεθνή παρουσία που στοχεύει να εξελιχθεί δυναμικά μέσα στα επόμενα χρόνια, ώστε να αποτελέσει ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα αναφοράς στον ελλαδικό χώρο, στη Μεσόγειο και στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του οράματός του, το ΕΛΜΕΠΑ επιδιώκει:

  • την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές του με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και νέων τεχνολογιών
  • την ενίσχυση και την αναβάθμιση των διοικητικών του υπηρεσιών μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού
  • την αριστεία στην έρευνα με στόχο την παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης
  • την εξωστρέφεια και τη διασύνδεσή του με την κοινωνία και τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Παράλληλα και πέρα από τη συστηματική επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, το Ίδρυμα αναβαθμίζει διαρκώς τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του.

Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά το ΕΛΜΕΠΑ σχεδιάζει:

  • την αξιολόγηση, τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών του διαδικασιών
  • τη δημιουργία νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών και Κανονιστικού Πλαισίου Λειτουργίας
  • την αναβάθμιση των Πληροφοριακών του Συστημάτων και τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών

Οι παραπάνω δράσεις είναι ενταγμένες στην Πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.186.000€ και υλοποιείται από το ΕΛΜΕΠΑ. Η Πράξη αφορά στην ολοκλήρωση του μετασχηματισμού των συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΜΕΠΑ, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη μετάβαση του ιδρύματος από τον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΙ Κρήτης) στον Πανεπιστημιακό τομέα ως Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.