Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ

Το διαγνωστικό κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» αναζητά άτομα για κάλυψη θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης στο Ηράκλειο Κρήτης.

Α) Θέσεις Πρακτικής Άσκησης:

 1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Το διαγνωστικό κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», προσφέρει θέση για πρακτική άσκηση  Νοσηλευτή.

 1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το διαγνωστικό κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», προσφέρει θέση πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Β) Θέσεις Εργασίας:

 1. ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το διαγνωστικό κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», αναζητά άτομα για τη στελέχωση της γραμματείας υποδοχής των ασθενών και του τηλεφωνικού κέντρου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άνεργος/η, εγγεγραμμένος/η στο μητρώο της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (επιθυμητό)
 • Εμπειρία στον χώρο της υγείας και στη διαχείριση ταμείου
 • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Γνώση αγγλικών
 • Χειρισμός Η/Υ

Επιθυμητά χαρακτηριστικά υποψηφίων:

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια

Πλαίσιο εργασίας

 • Πλήρης απασχόληση
 • Δευτέρα έως Σάββατο
 • Ωράριο πρωινό ή απογευματινό
 1. ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Το διαγνωστικό κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» αναζητά νοσηλευτή, για τη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άνεργος/η, εγγεγραμμένος/η στο μητρώο της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή Δ.Ε
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εμπειρία στις αιμοληψίες και φλεβοκεντήσεις
 • Χειρισμός Η/Υ
  Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά χαρακτηριστικά υποψηφίων:

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια

Πλαίσιο εργασίας

 • Πλήρης απασχόληση
 • Δευτέρα έως Σάββατο
 • Ωράριο πρωινό ή απογευματινό

Η απασχόληση αφορά, αρχικά, ένταξη σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ). Παρέχονται  εκπαίδευση  και  ευκαιρίες  εξέλιξης  καθώς  και  δυνατότητα  μόνιμης  απασχόλησης στην συνέχεια.

 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Το διαγνωστικό κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» αναζητά άτομο για κάλυψη θέσης Οικονομικού/Διοικητικού στελέχους.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άνεργος/η, εγγεγραμμένος/η στο μητρώο της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Σχολής Οικονομικής Κατεύθυνσης (Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων κλπ).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο (επιθυμητό)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Επιθυμητά χαρακτηριστικά υποψηφίων

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια

Πλαίσιο εργασίας

 • Πλήρης απασχόληση
 • Δευτέρα έως Παρασκευή

Για όλες τις θέσεις εργασίας, η απασχόληση αφορά, αρχικά, ένταξη σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ). Παρέχονται  εκπαίδευση  και  ευκαιρίες  εξέλιξης,  καθώς  και  δυνατότητα  μόνιμης  απασχόλησης στην συνέχεια.

Αποστολή Βιογραφικών μόνο μέσω email στο empanasiou@asklipiosdiagnosis.gr

Ιστοσελίδα επιχείρησης: https://asklipios-diagnosis.gr/el/