Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων– Executive MBA in Hotel Management

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Μεικτή (δια ζώσης & διαδικτυακά)

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διοίκηση επιχειρήσεων,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή,Ξενοδοχεία, εστιατόρια και εστίαση

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://hotelmba.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2030

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελούν:

  • Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση, ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη κάθε Ξενοδοχειακής Μονάδας της οποίας ηγούνται, μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
  • Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη των Ξενοδοχειακών Μονάδων
  • Η προαγωγή των αποτελεσματικών διοικητικών μεθόδων των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και η κατανόηση της συμβολής αυτής της προσφοράς στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας και γενικότερα της οικονομίας της χώρας υποδοχής.

  Σκοπός του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου η οποία κατατείνει στην δημιουργία επιστημόνων με άρτια κατάρτιση και υψηλές δεξιότητες στην επιστήμη της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων και στην λειτουργία των επιμέρους Ξενοδοχειακών Τμημάτων που δομούν μία Ξενοδοχειακή Επιχείρηση.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών, γίνονται δεκτοί:

  Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων χωρών της αλλοδαπής, αποκλειστικά τουριστικής ή ξενοδοχειακής κατεύθυνσης.

  Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη τριετή επαγγελματική εμπειρία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία υπό την ευρεία έννοια (συμπεριλαμβάνεται κάθε τύπος ξενοδοχειακής δραστηριότητας, όπως κρουαζιέρες, εταιρίες ξενοδοχειακού λογισμικού κλπ)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο