Αρχική 9 Το ΕΛΜΕΠΑ με μια ματιά 9 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης) είναι ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό και ανταγωνιστικό τμήμα, δομημένο πάνω στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, που συνδυάζει τη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών, μάρκετινγκ και τις οργανωσιακές σπουδές.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, έχει τρεις κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
  • Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής και
  • Ψηφιακό Μάρκετιγνκ και Επικοινωνία,

προσφέροντας σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που δεν υπάρχουν στα προγράμματα σπουδών σε άλλο ΑΕΙ στην Κρήτη.

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια με επιστημονικά αντικείμενα συναφή με τις  τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος. Επίσης, το Τμήμα ΔΕΤ  είναι δεύτερο στην Ελλάδα σε ερευνητικές επιδόσεις ανάμεσα στα 34 Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης της Περιφέρειας. 

Video – Παρουσίαση Τμήματος

Δείτε λεπτομέρειες για το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο ακόλουθο, σύντομο video.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πέραν του βασικού τίτλου σπουδών το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Σεπτέμβριο του 2021 θα διαθέτει δύο  νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

  • Δωρεάν αυτοδύναμο μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της Διοίκησης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
  • Διιδρυματικό μεταπτυχιακό με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου με θέμα «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία», το οποίο ήδη έχει εγκριθεί από την  Σύγκλητο του ΕΛΜΕΠΑ.

Επίσης, στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών από το 2019.

Αγορά Εργασίας

ο Τμήμα μας έχει τα ίδια επαγγεματικά δικαιώματα και έχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών με το Τμήμα Δ.Ε.Τ. του Ο.Π.Α. (ΑΣΟΕΕ) με την υψηλότερη βάση στο 4ου επιστημονικό πεδίο και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος γράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο όπως και όλοι οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997).

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης, το 88% των αποφοίτων του πρώην τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εργάζονται. Οι απόφοιτοι λόγω της γενικής κατεύθυνσης του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως ξενοδοχειακές μονάδες, τράπεζες, οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία κτλ. και σε διαφορετικές θέσεις στις επιχειρήσεις όπως στην διοίκηση, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, διαχείριση προσωπικού, υπεύθυνοι πωλήσεων, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων κτλ.

Ιστότοπος Τμήματος: https://mst.hmu.gr/

Youtube Τμήματος: https://www.youtube.com/channel/UCapUQKQVrP2p4_ijj_OxvNg

Κλείστε Διαδικτυακό Ραντεβού για να Μάθετε Περισσότερα για το Τμήμα που σας Ενδιαφέρει

Ιδιότητα

1 + 3 =