Αρχική 9 Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα 9 ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία” στο ΕΛΜΕΠΑ

ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία” στο ΕΛΜΕΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023
Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη
υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία” (ΦΕΚ
3281/Β΄/27.08.2019 & 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Δείτε αναλυτικά:

https://drive.google.com/file/d/1qqnoLRhF–ra-l5ZY4bsfTb2cgaC7mHm/view?usp=sharing

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

6 + 7 =