Αρχική 9 Θέσεις Εργασίας 9 Θέσεις Εργασίας/Πρακτικής Άσκησης προσφέρει η EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. για Νοσηλευτές/τριες στην περιοχή της  ΡΟΔΟΥ

Θέσεις Εργασίας/Πρακτικής Άσκησης προσφέρει η EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. για Νοσηλευτές/τριες στην περιοχή της  ΡΟΔΟΥ

Η EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε., μέλος ενός από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης), ζητάει :

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ για την περιοχή της  ΡΟΔΟΥ

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε της ημεδαπής ή ισότιμος
 • τίτλος της  αλλοδαπής
 •  Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 •  Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
 •  Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
 •  Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
 •  Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα  στο info@euromedica-rhodes.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας NR ROD.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

13 + 15 =