Αρχική 9 Νέα ΓΔ 9 Ανακαίνιση Κτηρίων, Επικείμενα Έργα και Αναπτυξιακές Δράσεις του ΕΛΜΕΠΑ

Ανακαίνιση Κτηρίων, Επικείμενα Έργα και Αναπτυξιακές Δράσεις του ΕΛΜΕΠΑ

ypografi_nea_ktiria_elmepa

Υπογράφηκε σήμερα, Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 στις 11:00, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης που αφορά στη ριζική ανακαίνιση κτηρίων συνολικής επιφάνειας 3.500 τμ στην Πανεπιστημιούπολη του Ηρακλείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης ήταν 1.750.000 €, ενώ η χρηματοδότηση προήλθε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τη σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους της σύμπραξης, με διακριτικό τίτλο «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ – ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» η κα Γεωργία Φιλιπποπούλου και εκ μέρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ο Πρύτανης, Καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης. Περισσότερες πληροφορίες για τους αναδόχους μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους www.maraveas.gr και www.al-fa.gr.

Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, υποδεχόμενος τους καλεσμένους αλλά και τους εκπροσώπους τύπου, χαρακτήρισε τη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης για τη ριζική ανακαίνιση κτηρίων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας ως καθοριστικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο που έχει μεγάλη ανάγκη νέων, σύγχρονων κτηριακών υποδομών, καθώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται διαρκώς. Πρόκειται για ένα εμβληματικό μελετητικό έργο, το οποίο θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα, με τελικό στόχο τη ριζική αναβάθμιση / ανακαίνιση όλου του κτηριακού αποθέματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η κα Φιλιπποπούλου τόνισε ότι το έργο θα επιτελέσει σημαντικό εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Στόχος της μελέτης είναι ο σχεδιασμός των κτηρίων με τρόπο που θα πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας, καλύπτοντας τις σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες του Πανεπιστημίου. Βασικό κριτήριο σχεδιασμού αποτελεί επίσης η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι ανάγκες τους σε ενέργεια με τον βέλτιστο τεχνοοικονομικά τρόπο.

Με την ολοκλήρωση των έργων τα κτήρια θα παραχωρηθούν στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας και στα δύο Τμήματά της που έχουν έδρα στο Ηράκλειο, δηλαδή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού και στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.  Ο Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγητής Στέλιος Παπαδάκης, δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί σημείο καμπής στην ανάπτυξη της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς υπογράφεται η αρχή του τέλους ενός πολυετούς γεωγραφικού κατακερματισμού των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής. Πλέον όλες οι δραστηριότητες αναμένεται να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο σύγχρονο χώρο διαμορφωμένο με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές που επιβάλλουν οι παρούσες συνθήκες εκπαίδευσης και έρευνας προσφέροντας τη δυναμική που προκύπτει από τη στενότερη αλληλεπίδραση των μελών της.

Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνονται τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης του κατασκευαστικού έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες εργασίες ανακαίνισης των κτηρίων εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026. Την επίβλεψη της υλοποίησης της μελέτης έχει το Τμήμα Μελετών & Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ), o Προϊστάμενός της, κ. Χαράλαμπος Κουτρούλης περιέγραψε το έργο ως κεντρικής σημασίας για την αναγεννημένη χρήση του κτηριακού αποθέματος του Πανεπιστημίου, με όρους ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και την καθοριστική συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η Προϊσταμένη του τμήματος Μελετών και Κατασκευών της ΔΤΥ, κ. Έρη Τζανάκη, έκανε μια σύνοψη των περιεχομένων της μελέτης καθώς και των προδιαγραφών που απαιτείται να τηρηθούν στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης.

Η εκδήλωση της υπογραφής της σύμβασης έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου, παρουσία ενός μικρού αριθμού μελών της Συγκλήτου, καθώς συνεχίζουν και υφίστανται τα περιοριστικά μέτρα που αφορούν στον έλεγχο της διάδοσης της Covid-19. Τόσο η εκδήλωση όσο και η συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μεταδόθηκαν από το κανάλι του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο YouTube: https://youtube.hmu.gr.

Στη συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκαν επίσης οι επικείμενες τεχνικές μελέτες και τα έργα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς και ορισμένες από τις κεντρικές αναπτυξιακές δράσεις του Ιδρύματος. Στόχος της Πρυτανείας είναι να έχουν δρομολογηθεί μέχρι τα τέλη του 2022 τα παρακάτω έργα υποδομών:

 1. Ένταξη στην πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης για ανάθεση μελετών, των παρακάτω δύο νέων κτηρίων:
  1. Νέο Κτήριο Σχολής Μηχανικών στο Ηράκλειο, συνολικής επιφάνειας 7.500 τμ
  1. Νέο Κτήριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Ηράκλειο συνολικής επιφάνειας 2.500 τμ

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση ορίζει ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2023. Εκτιμάται δε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της μελέτης των κτηρίων θα ξεπεράσει τα 2.000.000 €.

 • Υπογραφή σύμβασης και υλοποίηση του έργου ανακαίνισης του κτηρίου του Πανεπιστημίου στα Χανιά, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 870.000 €.
 • Προκήρυξη, επιλογή αναδόχου και υλοποίηση του έργου ανακαίνισης του κτηρίου του Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Ρεθύμνου, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 600.000 €.
 • Ολοκλήρωση του έργου ανακαίνισης μεγάλου μέρους των Φοιτητικών Εστιών στο Ηράκλειο, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 750.000 €.
 • Προκήρυξη, επιλογή αναδόχου και υλοποίηση παρεμβάσεων στο Κλειστό Γυμναστήριο «Μάρκος Καραναστάσης» στο Ηράκλειο, που αφορούν στην επέκταση του χώρου άθλησης στην κεντρική σάλα και μεταφορά του χώρου ενδυνάμωσης σε κεντρικό σημείο του κτηρίου με παράλληλο άνοιγμά του στο κοινό. Τα έργα αυτά έχουν συνολικό προϋπολογισμό δημοπράτησης 500.000 €.
 • Ολοκλήρωση του έργου ανακαίνισης του Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 500.000 €.
 • Ολοκλήρωση τεσσάρων (4) μικρών έργων παρεμβάσεων σε Εργαστήρια των Σχολών Μηχανικών και Γεωπονικών Επιστημών στο Ηράκλειο, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 400.000 €.
 • Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση δύο μελετών:
  • Βελτίωση και ανάπτυξη δικτύου άρδευσης και ύδρευσης στο Ηράκλειο (έξυπνα δίκτυα), συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 220.000 €.
  • Ανακατασκευή Εργαστηρίου Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (πράσινο κτήριο), συνολικού προϋπολογισμού 96.000€
  • Μετατροπή συμβατικού κτηρίου σε έξυπνο κτήριο (κτήριο ΠΑΣΙΦΑΗ) στο Ηράκλειο, συνολικού προϋπολογισμού 202.000 €

Σύμφωνα με τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή Θρασύβουλο Μανιό, στα έργα αυτά θα πρέπει να προστεθούν δύο σημαντικές ομάδες δράσεων που υλοποιεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και αφορούν: α) υπηρεσίες συντήρησης που προσφέρονται από εξωτερικούς αναδόχους, τόσο σε ότι αφορά στα κτήρια του Πανεπιστημίου, όσο και στο πράσινο και στις καλλιέργειες, συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού 900.000 € και β) απόκτηση εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού.

Ειδικά, όσον αφορά στη δεύτερη ενότητα, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει δρομολογήσει, πριν τη μετάβαση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, την προμήθεια εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού αξίας πάνω από 3,0 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τα τέλη του 2022. Επίσης, έχουν μόλις προκηρυχθεί διαγωνισμοί προμήθειας εξοπλισμού που ξεπερνούν τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ, η συντριπτική πλειονότητα του οποίου αναμένεται να έχει παραδοθεί και εγκατασταθεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.  Τέλος, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε σημαντικές αναπτυξιακές δράσεις, όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες, μέσω της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος, μαζί με άλλους φορείς και επιχειρήσεις της Κρήτης.

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

1 + 6 =