Αρχική 9 Θέσεις Εργασίας 9 Η Πλαστικά Κρήτης ΑΕ αναζητά «Προγραμματιστή εφαρμογών».

Η Πλαστικά Κρήτης ΑΕ αναζητά «Προγραμματιστή εφαρμογών».

Η Πλαστικά Κρήτης ΑΕ, ζητάει μηχανικό πληροφορικής για τη στελέχωση της θέσης: «Προγραμματιστή εφαρμογών».

Η θέση έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, με δυνατότητα τηλεεργασίας, είναι πλήρους απασχόλησης, ανήκει στο τμήμα πληροφορικής της εταιρίας,αναφέρεται στον διευθυντή Πληροφορικής, και βασικό της αντικείμενο είναι: η ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση, τεκμηρίωση και υποστήριξη εφαρμογών (επιχειρηματικού λογισμικού) που είτε αναπτύσσει εσωτερικά το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας, είτε υλοποιεί σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.

Τυπικά προσόντα:

✓Πτυχίο ΑΕΙ πληροφορικής

✓Γνώσεις/εμπειρία στα ακόλουθα:

o Ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων

▪Άριστη γνώση SQL

▪Γνώση PL/SQL

▪Γνώση εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών, σε περιβάλλον Oracle: Forms/Reports, APEX, είτε παρεμφερών εργαλείων

o Εμπειρία σε επιχειρηματικό λογισμικό

▪ERP (και ειδικότερα σε συστήματα logistics)

▪CRM

o Θα εκτιμηθεί η πολύ καλή γνώση προγραμματισμού σε C, Java, Pythonή ABAP

o Άριστη γνώση MSOffice, και ειδικότερα Excel

✓Εργασιακή εμπειρία κατ ́ ελάχιστο 3 έτη σε αντίστοιχη θέση εργασίας

✓Καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο✓Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επαγγελματικά χαρακτηριστικά:

  • Ομαδικό πνεύμα
  • Αναλυτική σκέψη
  • Μεθοδικότητα, επίτευξη στόχων, αποτελεσματικότητα
  • Ικανότητα στην επικοινωνία
  • Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη

Παρακαλώ αποστείλετε τα βιογραφικά στο email: careers@plastikakritis.com

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

7 + 13 =