Αρχική 9 Θέσεις Εργασίας 9 Θέση Εργασίας “Κοινωνικού Λειτουργού στο Άσυλο Ανιάτων” στην Αθήνα

Θέση Εργασίας “Κοινωνικού Λειτουργού στο Άσυλο Ανιάτων” στην Αθήνα

Σκοπός του Ιδρυματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων είναι η περίθαλψη ατομών με κινητικές αναπηρίες. Γίνε και εσύ μελος της ομάδας μας.

To I.Π.Χ.Π. προκηρύσσει (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού για άμεση πρόσληψη: πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που θα παρέχει ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστηρίζοντας άτομα με κινητική αναπηρία.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνη συλλογής δικαιολογητικών εισαγωγών του Ιδρύματος
 • Επικοινωνία με δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς για διεκπεραίωση αιτημάτων προς εισαγωγή.
 • Η λήψη του κοινωνικού ιστορικού
 • Η πραγματοποίηση παραπομπής είτε σε άλλον ειδικό επαγγελματία είτε σε άλλη Υπηρεσία/Δομή
 • Η διαμεσολάβηση και υποστήριξη σε ιατρικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι εξυπηρετούμενοι (ραντεβού σε Δημόσια Νοσοκομεία και ιατρικές υπηρεσίες)
 • Η διαμεσολάβηση και υποστήριξη επωφελούμενων σε υπηρεσιακά θέματα (π.χ. εγγραφή σε φορείς Υγιειονομικής Περίθαλψης, έκδοση ΑΜΚΑ, κ.ά.).
 • Η υποστήριξη και διαχείριση ψυχοκοινωνικών ζητημάτων
 • Η μεσολάβηση με άλλους Οργανισμούς και υπηρεσίες

Απαραίτητα προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών κοινωνικών επιστημών
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint)

Eπικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο email: info@asylonaniaton.gr

τηλ. επικοινωνίας: 2108647522 (εσωτ. 143)

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

6 + 1 =