Αρχική 9 Θέσεις Εργασίας 9 Θέση Εργασίας “Μηχ. Μηχανικού” στην Εταιρεία Stonetech – Μάρμαρα Γωνιανάκη ΑΒΕΕ, στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου

Θέση Εργασίας “Μηχ. Μηχανικού” στην Εταιρεία Stonetech – Μάρμαρα Γωνιανάκη ΑΒΕΕ, στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου

H εταιρία Stonetech – Μάρμαρα Γωνιανάκη ΑΒΕΕ με αντικείμενο την εμπορία και επεξεργασία μαρμάρων και πετρωμάτων επιθυμεί να απασχολήσει ένα Μηχανικό με αντικείμενο την Εκπόνηση Κατασκευαστικών Σχεδίων στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι γνώστης προγραμμάτων CAD, με αντίληψη στην ανάλυση των κατασκευών και της αρχής λειτουργίας των εργαλειομηχανών CNC.

Πληροφορίες κι αποστολή βιογραφικών στο hr@stonetech.gr.

Παρακαλώ σημειώστε πως για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

7 + 12 =