Αρχική 9 Θέσεις Εργασίας 9 Θέση Εργασίας “Μηχ. Μηχανικού” στην Εταιρεία Stonetech – Μάρμαρα Γωνιανάκη ΑΒΕΕ, στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου

Θέση Εργασίας “Μηχ. Μηχανικού” στην Εταιρεία Stonetech – Μάρμαρα Γωνιανάκη ΑΒΕΕ, στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου

H εταιρία Stonetech – Μάρμαρα Γωνιανάκη ΑΒΕΕ με αντικείμενο την εμπορία και επεξεργασία μαρμάρων και πετρωμάτων επιθυμεί να απασχολήσει ένα Μηχανικό με αντικείμενο την Εκπόνηση Κατασκευαστικών Σχεδίων στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι γνώστης προγραμμάτων CAD, με αντίληψη στην ανάλυση των κατασκευών και της αρχής λειτουργίας των εργαλειομηχανών CNC.

Πληροφορίες κι αποστολή βιογραφικών στο hr@stonetech.gr.

Παρακαλώ σημειώστε πως για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Διαδικτυακή Εκδήλωση Τετάρτη 26 Μαίου 2021: “Μαθαίνω για το ΕΛΜΕΠΑ – Επιλέγω ΕΛΜΕΠΑ”

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

6 + 13 =