Αρχική 9 Θέσεις Εργασίας 9 Θέσεις Εργασίας για Μηχανικούς Υπολογιστών

Θέσεις Εργασίας για Μηχανικούς Υπολογιστών

Η marketplace πλατφόρμα Betweenpros.com με έδρα τις Βρυξέλλες ενδιαφέρεται να προσλάβει:

  1. Backend Developer

πλήρους ή μερικούς απασχόλησης με δυνατότητα εξ’ αποστάσεως συνεργασίας, για την περαιτέρω στελέχωση του τμήματος ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών της.

Καθήκοντα:
– Δημιουργία web εφαρμογών με χρήση του Symfony PHP framework
– Αντιμετώπιση προβλημάτων, βελτίωση και επέκταση λειτουργικότητας υπάρχουσας εφαρμογής
– Ανάπτυξη νέων εφαρμογών

Προσόντα:
– Γνώση PHP
– Γνώση git version control tool
– Εμπειρία στο Symfony ή σε κάποιο άλλο PHP framework (Laravel, Yii κτλ)
– Γνώση Αγγλικών (η γνώση Γαλλικών προσμετράται θετικά)

Προσφέρονται:
– Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο των προσόντων και της εμπειρίας
– Ευέλικτο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
– Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης

  1. Frontend Developer

πλήρους ή μερικούς απασχόλησης με δυνατότητα εξ’ αποστάσεως συνεργασίας, για την περαιτέρω στελέχωση του τμήματος ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών της.

Καθήκοντα:
– Δημιουργία web εφαρμογών με χρήση frontend τεχνολογιών (HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript)
– Μετατροπή σχεδίασης διεπαφών σε κώδικα frontend τεχνολογιών
– Αντιμετώπιση προβλημάτων και βελτίωση διεπαφής υπάρχοντων εφαρμογών.

Προσφέρονται:
– Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο των προσόντων και της εμπειρίας
– Ευέλικτο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
– Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης

Προσόντα:
– Γνώση frontend τεχνολογιών (HTML, CSS, Javascript, React etc.)
– Γνώση PHP
– Γνώση git version control tool
– Γνώση Αγγλικών (η γνώση Γαλλικών προσμετράται θετικά)

E-mail Αποστολής Βιογραφικών: marino@betweenpros.com

E-mail Αποστολής Βιογραφικών: marino@betweenpros.com

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

4 + 12 =