Αρχική 9 Θέσεις Εργασίας 9 Θέσεις Εργασίας στο Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας Τσιμεντοδομή

Θέσεις Εργασίας στο Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας Τσιμεντοδομή

Αναζητάμε υποψήφιους (-ες) για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων μας. Αρμοδιότητες θα είναι η υποστήριξη των πωλήσεων, η επικοινωνία με υφιστάμενους και νέους πελάτες και η υποστήριξη τους πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την πώληση.

Οι υποψήφιοι (-ες) θα πρέπει ιδανικά να έχουν εμπειρία σε πωλήσεις, προτιμότερο παρεμφερών προϊόντων, γνώσεις marketing ή / και να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα τεχνικής / θετικής κατεύθυνσης ή Marketing.
Δεξιότητες διαχείρισης, άριστες ικανότητες επικοινωνίας, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, οργανωτικότητα και στοιχεία του χαρακτήρα θεωρούνται σημαντικά. Καλή γνώση και χρήση προγραμμάτων Η/Υ (MS Windows, MS Office). Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (>Β2). 2η γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν καθώς και τυχόν μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης σε σχετικό τομέα (υλικών ή marketing). Δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο sales@tsimentodomi.gr

https://www.facebook.com/tsimentodomi/photos/a.1630616807221313/2908574189425562

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

7 + 12 =