Αρχική 9 Θέσεις Εργασίας 9 Θέση Εργασίας στο Τμήμα Ανάπτυξης Υποδομών της Χαλκιαδάκης Α.Ε.

Θέση Εργασίας στο Τμήμα Ανάπτυξης Υποδομών της Χαλκιαδάκης Α.Ε.

Ψάχνουμε Νέα / Νέο με γνώσεις/ ικανότητες στην διαχείριση έργων  και στην ανάλυση εμπορικών στοιχείων για ενασχόληση στο Τμήμα Ανάπτυξης Υποδομών της Χαλκιαδάκης Α.Ε. Ιδανική η άνεση στη χρήση πληροφοριακών προγραμμάτων, ιδιαίτερα η εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης έργων (π.χ. Imaint) και Autocad. Η θέση προβλέπει εκπαίδευση στο project management, στην υλοποίηση σχεδίων καταστημάτων, ανάλυση στοιχείων και συμμετοχή των κατηγοριών/τμημάτων και υλοποίηση ανακατανομής κατηγοριών στο χώρο πώλησης. Επίσης, ο/η υποψήφιος/α θα έχει την ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης όλων των παγίων και του εξοπλισμού της εταιρείας, την παρακολούθηση κόστους και της απόδοσης αυτών. Προοπτική εξέλιξης.

Βιογραφικά στο email ergasia@xalkiadakis.gr με τίτλο βιογραφικό για τμήμα  Ανάπτυξης Υποδομών.

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

13 + 10 =