Αρχική 9 Νέα ΓΔ 9 Συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) υπογράφτηκε από τον Καθηγητή κ. Ν. Κατσαράκη, Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ και την κα Γ. Παπαευθυμίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων, η ανταλλαγή απόψεων, ερευνητικών δεδομένων και εμπειριών, η διάχυση καλών πρακτικών, πληροφοριών και αποτελεσμάτων που προκύπτουν τόσο από υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και των υπηρεσιών του ΕΛΜΕΠΑ και του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου, όσο και από την δραστηριοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών, την πληροφόρηση και την επαρκή ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ.

Συντονιστικό ρόλο στη συνεργασία αυτή έχουν το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας ΕΛΜΕΠΑ και η Δ/νση Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που θα συντείνουν  στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, αλλά και στην ανάπτυξη συνεργιών και δράσεων που άπτονται σε θέματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, κινητικότητας, επιχειρηματικότητας, διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και πιστοποίησης ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων.

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

1 + 9 =